Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Головна сторінка портала:


Тестування з охорони праці

Автоекзаменатор

 

Що робить керівник для забезпечення функціонування системи управління охороною праці на підприємстві?

 

Виберить вірну відповідь/відповіді (одну або кілька)

 

  • Створює відповідні умови служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій.
  • Забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, і виконання профілактичних заходів, визначених комісіями, за підсумками розслідування цих причин.
  • Організовує проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці.
  • Розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні документи про охорону праці, що діють в межах підприємства.
  • Здійснює постійний контроль за дотриманням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використання засобів колективного та індивідуального захисту.
  • Організовує пропаганду безпечних методів роботи та співпраця з фахівцями в галузі охорони праці.
  • Розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів охорони праці, впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, позитивний досвід з охорони праці та ін