Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Головна сторінка портала:


Тестування з охорони праці

Автоекзаменатор

 

Чим повинен бути оснащений кабінет охорони праці підприємства?

 

Виберить вірну відповідь/відповіді (одну або кілька)

 

  • Актами законодавства та державними міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці, методичною та додатковою літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, директивними, інструктивними та іншими матеріалами.
  • Підручниками, навчальними та наочними посібниками та обладнанням.
  • Технічними засобами навчання.
  • Навчальним інвентарем.