Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Головна сторінка портала:


Тестування з охорони праці

Автоекзаменатор

 

Що входить до компетенції Кабінету Міністрів України у сфері охорони праці?

 

Виберить вірну відповідь/відповіді (одну або кілька)

 

  • Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони праці.
  • Затвердження національної програми щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
  • Позначення функцій Міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці.
  • Визначення порядку створення і використання державного, галузевих і регіональних фондів охорони праці.