Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Системи, що працюють під тиском. правила безпеки

Служба охорони праці

Посудини, що працюють під тиском - це герметично закриті ємкості, призначені для здійснення хімічних, теплових та інших технологічних процесів, а також для зберігання і перевезення газоподібних, рідких та інших речовин, що знаходяться під надлишковим тиском. До них належать парові та водогрійні котли; компресори; холодильні установки; стаціонарні посудини; балони і газгольдери; трубопроводи пари, газу та гарячої води.

 

Статті та інформаційні матеріали

Статті, документи, методичні матеріали тощо

 

 

Попередня стаття: «Опосвідчення стану безпеки та експертиза електроустановок споживачів»

 

Наступна стаття: «Класифікація, реєстрація та технічне опосвідчення посудин, що працюють під тиском»