Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Вимоги до профілактичних медичних оглядів

Служба охорони праці

Працюючі з ВДТ підлягають обов'язковим медичним оглядам: попереднім - при влаштуванні на роботу і періодичним - протягом трудової діяльності, відповідно до Наказу МОЗ України 21.05.2007 N 246 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

Основними критеріями оцінки придатності до роботи з ВДТ мають бути показники стану органів зору: гострота зору, показники рефракції, акомодації, стану бінокулярного апарату ока тощо. При цьому необхідно враховувати також стан організму в цілому.

Виконання вимог, наведених в Правилах, в комплексі з практичним здійсненням первинних та спеціальних заходів повинно стати нормою діяльності всіх фахівців, безпосередньо пов'язаних з навчальними та виробничими колективами.

 

Статті та інформаційні матеріали

Статті, документи, методичні матеріали тощо

 

 

Попередня стаття: «Охорона праці користувачів ПК»

 

Наступна стаття: «Електробезпека»