Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Охорона праці користувачів ПК

Служба охорони праці

Зараз у нашій країні проводиться розробка національних нормативних документів, спрямованих на охорону праці користувачів ПК. Найбільш повним нормативним документом щодо забезпечення охорони праці користувачів ПК є НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин , ДСанПіН 3.3.2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ЕОМ.

 В кімнаті психологічного розвантаження слід передбачити встановлення пристроїв для приготування й роздачі тонізуючих напоїв, а також місця для занять фізичною культурою (Глава 5, ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення).

У виробничих приміщеннях на робочих місцях з ВДТ мають забезпечуватись оптимальні значення параметрів мікроклімату: температури, відносної вологості й рухливості повітря (ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны, ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень)

Рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку на робочих місцях, обладнаних ВДТ, мають відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, ГОСТ 12.1.003-83 ( СТ СЭВ 1930-79) ССБТ. Шум. Общие требования безопасности, ГР 2411-81 Гигиенические рекомендации по установлению уровней шума на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести труда

Інтенсивність потоків інфрачервоного випромінювання має не перевищувати допустимих значень, відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

Інтенсивність потоків ультрафіолетового випромінювання не повинна перевищувати допустимих значень, відповідно до СН 4557-88 (ДНАОП 0.03-3.17-88) Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях.

організація робочого місця з ВДТ мають забезпечувати відповідність конструкції всіх елементів робочого місця та їх взаємного розташування ергономічним вимогам з урахуванням характеру і особливостей трудової діяльності (ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования, ГОСТ 22269-76 Система «человек - машина». Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования, ГОСТ 21889-76 ССБТ. Система "человек-машина" Кресло человека-оператора. Общие эргонометрические требования).

 

Статті та інформаційні матеріали

Статті, документи, методичні матеріали тощо

 

 

Попередня стаття: «Безпека процесів праці»

 

Наступна стаття: «Вимоги до профілактичних медичних оглядів»