Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Гігієнічне нормування шкідливих речовин

Служба охорони праці

Залежно від ступеня токсичності, фізико-хімічних властивостей, шляхів проникнення в організм, санітарні норми встановлюють гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень, перевищення яких неприпустиме.

Гранично допустимимою концентрацією (ГДК) шкідливої речовини в повітрі робочої зони вважається така концентрація, вплив якої на людину в разі її щоденної регламентованої тривалості не призводить до зниження працездатності чи захворювання в період трудової діяльності та у наступний період життя, а також не справляє негативного впливу на здоров'я нащадків. Робочою зоною вважається простір заввишки 2 м над рівнем підлоги або робочої площини, на якій розташовані місця постійного або тимчасового перебування працюючих.

За ступенем дії на організм людини шкідливі речовини поділяються на чотири класи небезпеки:

  1. надзвичайно небезпечні;
  2. високонебезпечні;
  3. помірно небезпечні;
  4. малонебезпечні.

 

 

 

Попередня стаття: «Повітря робочої зони»

 

Наступна стаття: «Заходи щодо нормалізації мікроклімату»