Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Гігієна праці та виробнича санітарія

Служба охорони праці

Загальні поняття про умови праці

 Людина, що працює, проводить на виробництві значну частину свого життя. Тому для її нормальної життєдіяльності в умовах виробництва треба створити санітарні умови, які б дали змогу їй плідно працювати, не перевтомлюючись та зберігаючи своє здоров'я. Для цього треба, щоб енергетичні витрати при праці компенсувалися відпочинком та умовами навколишнього середовища. Ці умови створюються забезпеченням працюючого:

  • зручним робочим місцем;
  • чистим повітрям, необхідним для нормальної життєдіяльності:
  • захистом від дії шкідливих речовин та випромінювань, що можуть потрапити в робочу зону;
  • нормованою освітленістю;
  •  захистом від шуму та вібрацій;
  •  засобами безпеки при роботі з травмонебезпечним обладнанням;
  •  робочим одягом та різними засобами індивідуального захисту (за необхідності);
  • побутовими приміщеннями та спеціальними службами, що призначені створювати безпечні та нормальні санітарні умови праці;
  •  медичним обслуговуванням та санітарно-профілактичними заходами, що призначені для збереження здоров'я.

Розміри виробничих приміщень регламентуються Санітарними нормами та нормами безпеки.

Параметри повітря у виробничих приміщеннях повинні відповідати санітарним нормам та ДСН 3.3.6.042-99  Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

Санітарні вимоги до забруднення повітря робочої зони, випромінювань, освітленості, забезпечення спецодягом та засобами індивідуального захисту, забезпечення побутовими приміщеннями та спеціальними службами, що створюють нормальні умови для праці та інші відомості наводяться в нормативних документах, ГОСТах, ДНАОПах, санітарних нормах, будівельних нормах та правилах та інших нормативних документах, що обов'язкові для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями України.

 

Статті та інформаційні матеріали

Статті, документи, методичні матеріали тощо

 

 

Попередня стаття: «Вплив стресу на безпеку праці»

 

Наступна стаття: «Повітря робочої зони»