Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Умови праці на робочих місцях і атестація робочих місць

Служба охорони праці

Під умовами праці мається на увазі сукупність чинників трудового процесу і виробничого середовища, в якому реалізується діяльність людини, і які впливають на здоров'я та працездатність.

Під чинниками трудового процесу маються на увазі основні його характеристики: тяжкість праці і напруженість праці.

Тяжкість праці – характеристика трудового процесу, що відображує переважаюче навантаження на опорно-руховий апарат і функціональні системи організму (серцево-судинну, дихальну та інші, що забезпечують його діяльність).

Напруженість праці – характеристика трудового процесу, що відображує навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуття, емоційну сферу працівника. 

Під виробничим середовищем мається на увазі сукупність фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних чинників на виробництві, що впливають на людину. Всі ці чинники класифікуються як небезпечні і шкідливі.

Небезпечні виробничі чинники – ті, дія яких на працівника приводить до травм, різкому погіршенню здоров'я або до смерті. 

Шкідливі виробничі чинники – ті, дія яких на працівника може привести до захворювання і зниження працездатності. 

Відповідно до ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. небезпечні та шкідливі виробничі фактори поділяються на чотири групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.

В умовах промислового виробництва, залежно від особливостей технологічного процесу, застосованих матеріалів, обладнання, продукції, що випускається, на людину в процесі праці переважно діють фізичні, хімічні й біологічні небезпечні та шкідливі чинники. Тому при вивченні питань захисту працівників та заходів щодо організації охорони праці цим чинникам приділяється значна увага

До фізичних небезпечних і шкідливих чинників відносяться: 

 • рухливі машини і механізми, рухливі частини виробничого устаткування, вироби, що пересуваються (матеріали, заготовки); 
 • підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони; 
 • підвищена або знижена температура поверхонь устаткування, матеріалів, повітря робочої зони; 
 • підвищені рівні шуму, вібрації, ультразвука, інфразвукових коливань; 
 • підвищений або знижений барометричний тиск і його різкі зміни; 
 • підвищена або знижена вологість, рухомість, іонізація повітря; 
 • підвищений рівень іонізуючих випромінювань, напруги в електромережі, статичної електрики, електромагнітних випромінювань, напруженості електричного і магнітного полів; 
 • відсутність або недолік природного світла, знижена контрастність, пряме і відбите блискання, підвищена пульсація світлового потоку; 
 • підвищені рівні ультрафіолетової і інфрачервоної радіації; 
 • гострі краї, шорсткість, задирки на поверхні заготовок, інструментів і устаткування;
 • розташування робочого місця на значній висоті відносно землі (підлоги); 
 • невагомість. 

До хімічних небезпечних і шкідливих виробничих чинників відносяться хімічні речовини, які по характеру дії на організм людини діляться на токсичних, дратівливих, сенсибілізуючих, канцерогенні і мутагенні. Ці хімічні речовини впливають на репродуктивну функцію людини. За шляхомпроникнення в організм людини вони діляться на проникаючі через органи дихання, шлунково-кишковий тракт, шкірний покрив і слизові оболонки.

До біологічних небезпечних і шкідливих виробничих чинників відносяться патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, грибки, найпростіші) і продукти їх життєдіяльності, а також макроорганізми (рослини і тварини).

До психофізіологічних небезпечних і шкідливих виробничих чинників відносяться фізичні (статичні і динамічні) і нервово-психічні перевантаження (розумове перенапруження, перенапруження аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

 

Статті та інформаційні матеріали

Статті, документи, методичні матеріали тощо

 

 

Попередня стаття: «Економічна оцінка заходів з охорони праці»

 

Наступна стаття: «Гігієнічне нормування умов праці»