Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Оцінка стану охорони праці та пільги і компенсація за несприятливі умови праці

Служба охорони праці

Оцінка стану охорони праці на підприємстві в цілому і в його структурних підрозділах базується на аналізі даних атестації робочих місць НПАОП 0.00-6.23-92 (ДНАОП 0.05-8.04-92) Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці,  Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць За Умовами Праці, паспортизації санітарно-технічного стану цехів та відділів, результатах виконання комплексних планів покращення умов праці та санітарно-оздоровчих заходів, а також на динаміці показників виробничого травматизму та професійних захворювань.

Оцінка стану охорони праці та пільги і компенсація кожного робочого місця, а також аналізу записів в журналі трьох-ступеневого контролю охорони праці. Порушеннями правил вважаються: робота без інструктажу або його термін прострочений; робота без засобів захисту, передбачених інструкцією з техніки безпеки; робота на обладнанні, що не пройшло технічного огляду, або його термін прострочений; невідповідність прийомів праці вимогам інструкції з техніки безпеки та ін.

Перелік основних вимог безпеки до виробничого обладнання, що подані в державних та галузевих стандартах. Порушенням вимоги безпеки вважається відсутність або зіпсованість передбачених технічною документацією засобів захисту (блокування, огородження, сигналізації), засобів електрозахисту, засобів автоматичного або ручного управління, зміни в конструкції, не передбачені технічною документацією та ін.

 

Попередня стаття: «Нормативна документація, що врегульовує видачу дозволів»

 

Наступна стаття: «Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці»