Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Контроль з боку профспілкових органів

Служба охорони праці

Як уже відзначалося, ст. 41 Закон України "Про охорону праці" розширено права профспілок у частині частині контролю за дотриманням на підприємстві вимог охорони праці. Якщо профспілка конфліктує з адміністрацією, то як крайній випадок впливу, профспілка може вимагати негайного припинення робіт на виробничих ділянках або робочих місцях, де виникла загроза життю або здоров'ю працівника.

Профспілки також мають право проводити незалежну експертизу умов праці і виробничих об'єктів.

Роботодавець забезпечує стимулювання ефективної роботи працівників служби охорони праці.

Працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених Закон України "Про охорону праці" та  НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці

Служба охорони праці взаємодіє з іншими структурними підрозділами, службами, фахівцями підприємства

Робота служби охорони праці підприємства повинна здійснюватись відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених роботодавцем.

 

Попередня стаття: «Уповноважені трудового колективу з питань охорони праці»

 

Наступна стаття: «Проведення внутрішнього аудиту»