Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Комісія з питань охорони праці

Служба охорони праці

Створення і затвердження складу комісії з питань охорони праці є добровільним. Однак це уже відноситься до компетенції загальних зборів (конференції) трудового колективу, а не роботодавця.

Хоча в її склад входять представники роботодавця нарівні роботодавцеві, з представниками профспілки й уповноваженої найманими робітниками особи, фахівці з безпеки праці, гігієни праці і т.ін. Положення про таку комісію складається на основі типового документа і затверджується на тих же зборах. А допомогти у створенні такої комісії можуть документи (НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства).

Комісія з питань охорони праці не має таких широких повноважень, як служба охорони праці, а її рішення носять рекомендаційний характер.

 

 

 

Попередня стаття: «Навчання працівників з питань охорони праці»

 

Наступна стаття: «Уповноважені трудового колективу з питань охорони праці»