Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Повноваження працівників служби охорони праці

Служба охорони праці

Спеціалісти служби охорони праці мають повноваження:

  • Видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи (НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.) щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. Припис складається в 2 примірниках, один з яких видається керівникові робіт, об'єкта, цеху, другий залишається та реєструється у службі охорони праці і зберігається протягом 5 років. Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису, спеціаліст з охорони праці надсилає відповідне подання на ім'я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або роботодавцю;
  • зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устатковання у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників;
  • вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;
  • надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;
  • за поліпшення стану безпеки праці вносити пропозиції про заохочення працівників за активну працю;
  • залучати, за погодженням з роботодавцем і керівниками підрозділів підприємства, спеціалістів підприємства для проведення перевірок стану охорони праці.

Розпорядження фахівця з охорони праці може скасувати лише роботодавець.

 

 

 

Попередня стаття: «Функції служби охорони праці»

 

Наступна стаття: «Функціональні обов'язки та кваліфікаційні вимоги»