Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Основні завдання служби охорони праці

Служба охорони праці

  • Опрацювання ефективної системи управління охороною праці, забезпечення фахової підтримки рішень роботодавця на підприємстві та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямі кожного структурного підрозділу і кожного працівника. з цих питань.
  • Проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням
  • Сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.
  • Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень (у разі наявності) галузевої угоди, розділу "Охорона праці" колективного договору та актів з охорони праці, що діють у межах підприємства.
  • Інформування та надання роз'яснень працівникам підприємства з питань охорони праці.

 

 

 

Попередня стаття: «Про службу охорони праці»

 

Наступна стаття: «Функції служби охорони праці»