Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Правові та організаційні питання охорони праці

Служба охорони праці

Правові основи царини охорони праці України закладені законодавчою та нормативною базами України з охорони праці.

Конституція України гарантує конституційні права кожного Громадянина України на належні безпечні і здорові умови праці та пріоритету життя і здоров'я працівника по відношенню до результатів виробничої діяльності.

 Тому державна політика має забезпечувати постійне поліпшення умов і безпеки праці, зменшення рівнів травматизму та професійної захворюваності через:

  • Центральний орган виконавчої влади у сфері підвищення ефективності державного нагляду за охороною праці - Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України, яка діє на основі Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України (в Україні цей орган перейменовувався декілька раз - Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Державноий департамент з нагляду за охороною праці, Державний комітет України з нагляду за охороною праці ін.. /Саме на таких прикладах видно систему управління коштами Держбюджету і продуктивним робочим часом – постійне затвердження через накази поправок  про зміну назви органу, зміни штатів, печаток, бланків, канцелярська діяльність і т.ін./)
  • Кабінет Міністрів України - постанови щодо Національної програми поліпшення стану безпеки праці, фінансування робіт поліпшення стану безпеки праці і т.ін.
  • Укази Президента України
  • Закони Верховної Ради України

 Усі закони повинні базуватися і відповідати статтям Конституції, та нормативні документи повинні узгоджуватися з Законами України.

 

 

 

Наступна стаття: «Правові основи охорони праці України»