Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Організаційною причиною нещасного випадку, що стався є неналежне виконання своїх посадових обов'язків

Судова практика з охорони праці

Справа № 1-4-455/2008р.

Центральний районний

суд м. Миколаєва

ВИРОК

ІМ'ЯМ УКРАЇНИ

18 червня 2008 року Центральний районний суд м. Миколаєва у складі: головуючого судді Селіванової О.О., при секретарі Казарян І.С. , за участю прокурора Ульяницької Д.Д., захисника ОСОБА_1. , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду кримінальну справу у відношенні

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, маючого середню технічну освіту, працюючого начальником сантехнічної дільниці ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1,

обвинуваченого у скоєні злочину, передбаченого ч.2 ст. 271 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, відповідно до наказу директора дочірнього підприємства «Миколаївське спеціалізоване управління № 505» відкритого акціонерного товариства «Миколаївпромсантехмонтаж» (далі -ДП «МСУ-505» ВАТ «МПСТМ») № 1-к від 03.09.2007 року призначений на посаду начальника сантехнічної дільниці.

03.09.2007 року відповідно до наказу директора ДП «МСУ-505» ВАТ «МПСТМ» ОСОБА_2 призначений відповідальним за дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки на вказаному підприємстві.

Згідно абзацу 2 наказу директора ДП «МСУ-505» ВАТ «МПСТМ» № 2 від 03.09.2007 року на начальника сантехнічної дільниці ОСОБА_2 покладено обов'язок щодо забезпечення організації та координації роботи з охорони праці на підприємстві, здійснення контролю за дотриманням законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці працівниками підприємства, вдосконалення профілактичної роботи з попередження виробничого травматизму, перевірки стану умов та охорони праці в ДП «МСУ-505» ВАТ «МПСТМ», пред'явлення службовим особам та іншим відповідальним працівникам обов'язкових для виконання приписів про усунення виявлених порушень законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

Відповідно до пунктів 2.1., 2.2., 2.4., 2.7., 2.12., 2.13. посадової інструкції з охорони праці начальника дільниці № 4 від 03.09.2007 року до завдань та обов'язків ОСОБА_2 входить: відповідальність за створення безпечних умов праці, дотримання правил пожежної безпеки на об'єктах якими керує, організація робочих місць згідно з вимогами правил охорони праці, ознайомлення майстрів, бригадирів з безпечними методами виконання робіт, здійснення контролю за проведенням інструктажів на робочих місцях і виконанням робітниками правил по охороні праці, щотижнева перевірка стану охорони праці на об'єктах дільниці, прийняття заходів по усуненню виявлених недоліків, здійснення контролю за застосуванням технологічного, зварювального, енергетичного обладнання, будівельних машин, оснащення, пристосувань, інструмента, побутових приміщень та засобів захисту, забезпечення контролю за своєчасним оглядом майстрами, бригадирами обладнання, інструмента та засобів індивідуального захисту.

Також, згідно з наказом директора ДП «МСУ-505» ВАТ «МПСТМ» № 5 від 03.09.2007 р. «Про розподілення обов"язків між відповідальними особами», відповідальний за охорону праці - ОСОБА_2 зобов'язаний виконувати обов'язки, передбачені «Положенням про організацію роботи по охороні праці», брати участь в підготовці документів по виплаті відшкодування робітникам в результаті нещасного випадку на виробництві. Таким чином, ОСОБА_2 обіймав посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків, тобто являвся службовою особою ДП «МСУ-505» ВАТ «МПСТМ», відповідальною за дотриманням на підприємстві вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці.

31.12.2007 року між ППНП «Никоинтерм» та ДП «МСУ-505» ВАТ «МПСТМ» укладено договір

субпідряду № 18/07-м, відповідно до п.2.1 якого, субпідрядник - ДП «МСУ-505» ВАТ «МПСТМ»

зобов'язувалось виконати монтажні роботи з водопостачання та каналізації житлового 9-ти поверхового

будинку, розміщеного в АДРЕСА_2. При цьому, відповідно до п.7.1.

зазначеного договору на субпідрядника - ДП «МСУ-505» ВАТ «МПСТМ» покладено персональну

відповідальність за дотриманням правил техніки безпеки та охорони праці.

22.01.2008 року з 08-ї години бригадою ДП «МСУ-505» ВАТ «МПСТМ» в кількості 5 чоловік, до

складу яких входив га303варник ОСОБА_3, на виконання умов договору субпідряду № 18/07-м від

31.12.2007 року проводились будівельні роботи на 9-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку,

розміщеного в АДРЕСА_2, 19. 22.01.2008 року о 15 год. 15 хв., в час коли

начальник сантехнічної дільниці вказаного підприємства ОСОБА_2 був відсутній на зазначеному об'єкті

будівництва, га303варник ОСОБА_3 виконуючи зварювальні роботи на 9-му поверсі, другого під'їзду

зазначеного будинку під час встановлення належності розміщення та зварювання труб, упав у отвір для сходів

з висоти 3-х метрів. Від отриманих в результаті падіння тілесних ушкоджень ОСОБА_3 31.01.2008 року

помер в лікарні швидкої медичної допомоги м. Миколаєва.

Згідно акту (спеціального) розслідування нещасного випадку, що стався 22.01.2008 року о 15 год. 15 хв. на ДП «МСУ-505» ВАТ «МПСТМ», складеного комісією, призначеною наказом від

04.02.2008 року № 23 начальника територіального управління держгірпромнагляду по Миколаївській області

(далі - Акт), технічними причинами нещасного випадку, що стався з ОСОБА_3. є те, що на період

виконання робіт огорожа отвору для сходів була висотою 630 мм, чим порушений п.2.2.5 НПАОП 45.2. - 7.02-

80, затверджений наказом Держгірпромнагляду охорони праці № 102 від 20.06.2006 року.

Відповідно до п.2.2.5. Нормативно-правового акту з охорони праці (НПАОП) 45.2.-7.02-80 «Техніка безпеки в будівництві», затвердженого наказом Держгірпромнагляду охорони праці № 102 від 20.06.2006 р. висота захисних і страхувальних огорож (відстань від рівня робочого місця до самої низької точки верхнього горизонтального елементу) повинна бути не менше 1, 1 м.

Організаційною причиною нещасного випадку, що стався з ОСОБА_3 є неналежне виконання своїх посадових обов'язків (порушення п. 2.7 посадової інструкції № 4 (начальника дільниці) затвердженої наказом директора ДП «МСУ - 505» за № від 03.09.07) ОСОБА_2., який не перевірив наявність та відповідність нормативам по охороні праці захисної огорожі отвору для сходів на 9-му поверсі другого під'їзду зазначеного будинку, та направив підлеглих йому працівників (зокрема ОСОБА_3.) для здійснення будівельних робіт на зазначеній ділянці, що виразилось в недостатньому контролі за дотриманням правил охорони праці на об'єкті. Згідно висновку комісії, відповідно до Акту особою, що порушила вимоги законодавства про охорону праці є ОСОБА_2 - начальник дільниці ДП «МСУ-505» ВАТ «МПСТМ», який недостатньо наглядав за дотриманням правил охорони праці на об'єкті, чим порушив п.2.7 посадової інструкції № 4 (начальника дільниці) затвердженої наказом директора вказаного товариства.

Допитаний у судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 свою вину у пред'явленому йому звинуваченні визнав в повному обсязі, і надав суду показання по суті пред'явленого обвинувачення, відповідні фактичним обставинам справи та не суперечливі їм. У скоєному щиро кається.

В зв'язку з повним визнанням підсудним своєї вини та на підставі ст. 299 КПК України, суд дійшов висновку про недоцільність дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи та розміру цивільного позову, які ніким не оспорюються з учасників процесу.

Дослідивши обставини справи у їх сукупності, суд вважає повністю доказаною вину ОСОБА_2 в порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, що спричинило загибель людини, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 271 КК України.

При призначенні покарання суд враховує тяжкість вчиненого злочину, дані його особистості, те, що він раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем мешкання та роботи.

Враховуючи особу підсудного та їм скоєне, суд вважає, що виправлення підсудного можливо без відбування покарання, тобто вважає можливим обрати відносно нього покарання із застосуванням ст. 75 КК України. Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винним у скоєні злочину, передбаченого ч.2 ст. 271 КК України та призначити йому покарання у вигляді 1 /одного/ року обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на 1 /один/рік.

На підставі ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_2 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів виконавчої системи; повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця мешкання та праці.

Запобіжний захід ОСОБА_2 до набрання вироком чинності залишити попередній у вигляді підписки про невиїзд.

На вирок може бути подана апеляція в Апеляційний суд Миколаївської області протягом 15 діб з моменту його проголошення.

 

 

Судова практика з охорони праці: «Підприємець, відповідальним за охорону праці, допустив порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою особою, що створило загрозу загибелі людей»

 

Судова практика з охорони праці: «Порушення вимог законодавства про охорону праці»