Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Будучи службовою особою, порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження людині при наступних обставинах

Судова практика з охорони праці

Справа № 1-144

2008 р.

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2008 року. Світловодський міськрайсуд Кіровоградської області, в складі:

- головуючий суддя - Андріянов О.В.

При секретарі - Рудська В.А.

З участю: - прокурор - Петренко Л.Ю.;

- підсудний - ОСОБА_1;

- представник потерпілого - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в суду м. Світловодська кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець смт. Власівка м. Світловодська Кіровоградської області області, українець, громадянин України, освіта вища, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, засновник та директор ТОВ «Будпластмаркет», мешкає в АДРЕСА_1, раніше не судимий; військовозобов'язаний,

в скоєнні злочину, передбаченого ч 2, ст. 272 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1, будучи службовою особою, порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження людині при наступних обставинах.

ОСОБА_1, будучи з 29 серпня 2005 року засновником та директором товариства з обмеженою відповідальністю «Будпластмаркет» (ідентифікаційний код 33719550, провулок Залізничний, 3 м. Світловодськ Кіровоградської області), а також згідно наказу № 5 від 29.08.2005 року працюючи на посаді інспектора по проведенню інструктажу та перевірку знань з охорони праці та правил техніки безпеки на товаристві, і будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями покладених на нього відповідно до розділу 11 Статуту ТОВ «Будпластмаркет» та п.п. 1.5., 3.1., 3.9., 4.3. посадової Інструкції № 1 директора ТОВ «Будпластмаркет», а саме: управляти поточною діяльністю товариства, вирішувати всі питання діяльності товариства, діяти від імені товариства, організовувати роботу товариства, визначати, планувати, здійснювати та координувати всі види діяльності товариства, розпоряджатися майном товариства, знати вимоги законів України «Про охорону праці», правила та вимоги охорони праці та техніці безпеки, приймає міри по забезпеченню товариства кваліфікованими працівниками та створення безпечних і благополучних для життя, здоров'я вимог праці, забезпечувати функціонування системи управління охороною праці, здійснювати контроль за додержанням працівниками правил і норм охорони праці та техніки безпеки, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, нести персональну відповідальність за скоєні ним правопорушення, тобто являючись особою, яка зобов'язана дотримувати правила безпеки під час виконання працівниками підприємства робіт з підвищеною небезпекою, маючи достатній досвід праці на вказаній посаді, порушуючи вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, 27 грудня 2007 року о 20 годині 00 хвилин, допустив до виконання робіт по виготовленню полімер-піщаної тротуарної плитки новоприйнятого на роботу працівника ОСОБА_3 без проведення відповідного його навчання, перевірки знань і інструктажу з питань охорони праці, без стажування на робочому місці для оволодіння необхідними виробничими навичками, без оформлення відповідного наказу та розпорядження щодо виконання робіт з підвищеною небезпекою, а також не приставивши до нього досвідченого кваліфікованого працівника.

Так, 27 грудня 2007 року о 20 годині 00 хвилин ОСОБА_3, який працював на ТОВ «Будпластмаркет» згідно наказу 9 від 03 грудня 2007 року на посаді підсобного робочого, заступив в нічну зміну, без проходження інструктажу по техніки безпеки на робочому місці та не маючи необхідного досвіду для виконання виробів з пластичних мас, розпочав виконувати покладену керівництвом товариства на нього роботу по виготовленню полімер-піщаної тротуарної плитки на пресі марки ПТ - 2001.00.04 СБ, заводський номер 3380, виготовленого ВАТ «Орскстанкомех» м. Орськ Російської Федерації. В подальшому, приблизно о 01 годині 30 хвилин ночі 28 грудня 2007 року, ОСОБА_3 через недостатній досвід та не пройшовши відповідного інструктажу на робочому місці перед початком робіт, віджав важіль на гідророзподільнику преса на роз'єднання для того, щоб вийняти з матриці (форми) преса готову охолоджену полімер-піщану тротуарну плитку. Після звільнення матриці преса від плитки, він в свою чергу натиснув важіль гідророзподільника преса на з'єднання матриці та пуансону (рухомою частиною преса) і розпочав закладку готової пластичної маси до матриці преса, тим самим порушив правила техніки безпеки при роботі на гідравлічних персах (не вимкнувши гідророзподільник проводив закладку готової пластичної маси). Саме в цей час працюючий гідравлічний прес затиснув кисті обох рук ОСОБА_3 між матрицею та пуансоном причинивши йому тяжкі тілесні ушкодження у вигляді повної травматичної ампутації лівої кисті на рівні нижньої треті лівого передпліччя, часткової травматичної ампутації правої кисті на рівні нижньої треті правого передпліччя з порушенням іннервації та кровообігу з наступною вимушеною ампутацією правої верхньої кінцівки на рівні середньої та верхньої треті передпліччя.

Внаслідок безвідповідального відношення ОСОБА_1до своїх службових обов'язків щодо охорони праці та дотримання техніки безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою при виконанні робіт по виготовленню виробів з пластичних мас на пресах вказаний нещасний випадок із спричиненням тяжких наслідків стався внаслідок того, що потерпілий ОСОБА_3 не мав необхідний досвід при виконанні робіт по виготовленню виробів з пластичних мас на пресах, не пройшов відповідне навчання та стажування та не мав поруч із собою досвідченого кваліфікованого працівника, який би міг правильно скерувати його дії, при здійсненні зазначених вище робіт, і який би завадив затисненню рухомою частиною преса обох кистів рук ОСОБА_3, що в свою чергу не призвело б до тяжких наслідків.

Своїми діями ОСОБА_1 порушив вимоги наступних законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці:

- розділи 6,7 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 15 від 26.01.2005 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 231/10511 від 15.02.2005 року, згідно яких первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з новоприйнятим працівником; цільовий інструктаж проводиться з працівниками при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства, оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження; первинний та цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт або начальник структурного підрозділу. Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше 6 змін; стажування або дублювання проводиться під час професійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною небезпекою; допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом та проводиться на робочих місцях; процесі стажування (дублювання) працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються функціональними обов'язками цих працівників;

- ст. 18 Закону України «Про охорону праці» згідно якої працівники прийняті на роботу і в процесі роботи повинні проходити інструктаж та навчання з питань охорони праці та не допускаються до роботи працівники, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці;

- розділ 1,3 посадової Інструкції № 1 відповідно до якої, директор ТОВ «Будпластмаркет» повинен знати вимоги законів України «Про охорону праці», правила та вимоги охорони праці та техніці безпеки (п. 1.5.), забезпечувати функціонування системи управління охороною праці (п. 3.9.).

Відповідно до акту спеціального розслідуванні нещасного випадку, що стався 28 грудня 2008 року приблизно о 01 годині 30 хвилин ночі на виробничій ділянки ТОВ «Будпластмаркет» територіального управління Держгірпромнагляду по Кіровоградській області від 22 лютого 2008 року, директора ТОВ «Будпластмаркет» ОСОБА_1 визнано особою, бездіяльність якої призвела до нещасного випадку.

Згідно п. 43 до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 15 від 26.01.2005 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 231/10511 від 15.02.2005 року, до робіт з підвищеною небезпекою відноситься виготовлення виробів та деталей з пластмас на пресах.

Допитаний у судовому засіданні в якості підсудного ОСОБА_1 винним себе визнав повністю, щиро кається та пояснив, що він на той час, як стався травматичний випадок на виробництві був відповідальною за техніку безпеки посадовою особою. Викладені в матеріалах кримінальної справи та в обвинувальному висновку обставини відповідають дійсності та ним визнаються у повному обсязі.

Відповідно до ст. 299 КПК України інші докази по справі не досліджувалися.

Таким чином, ОСОБА_1, являючись особою, яка зобов'язана дотримувати правила безпеки під час виконання працівниками підприємства робіт з підвищеною небезпекою, порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки працівнику товариства ОСОБА_3, чим скоїв злочин, відповідальність за який передбачена ч.2, ст. 272 КК України.

Обставини, що пом'якшують покарання: сприяння розкриттю злочину та щире каяття підсудного.

Обставин, що обтяжують покарання не встановлено.

Дані, що характеризують особу підсудного: раніше не судимий, одружений, на утриманні двоє дітей, один з яких страждає не тяжку хворобу; характеризується за місцем проживання та роботи позитивно.

При обранні виду та міри кримінального покарання суд приймає до уваги обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання і дані, що характеризують особу підсудного, скоєний ним злочин є злочином середньої тяжкості, та приходить до висновку про можливість його виправлення без ізоляції від суспільства.

По справі заявлений цивільний позов на суму 200,0 грн., витрати на лікування потерпілого, який підсудним, як представником цивільного відповідача був визнаний у повному обсязі.

Так, відповідно до ст. 1172 ЦК України, юридична особа відшкодовує шкоду, заподіяну їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків.

Враховуючи те, що між діями підсудного та наслідками вчиненого ним злочину є безпосередній причинний зв'язок, заподіяна злочином матеріальна шкода підлягає відшкодуванню юридичною особою, де працює підсудний.

Речові докази по справі, копії: трудова книжка видана на ім'я ОСОБА_3; листок непрацездатності серії НОМЕР_1 від 04.02.2008 року; виписка лікарів від 09.01.2008 року; наказ № 9 від 03.12.2007 року; табель обліку робочого часу працівників ТОВ «Будпластмаркет» за грудень 2007 року; подання до ПФУ від 27.02.2008 року; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Будпластмаркет» від 01.02.2008 року; книга наказів ТОВ «Будпластмаркет»; правила внутрішнього розпорядку від 04.12.2007 року; положення про службу нагляду за безпечною експлуатацією споруд та будівель ТОВ «Будпластмаркет»; положення про систему управління охороною праці на ТОВ «Будпластмаркет» від 08.01.2008 р.; положення про розробку інструкцій по охороні праці ТОВ «Будпластмаркет» від 08.01.2008 р.; положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на ТОВ «Будпластмаркет» від 08.01.2008 р.; положення про службу охорони праці ТОВ «Будпластмаркет» від 2008 р.; Інструкція № 1 «Загальні вимоги по охороні праці для працівників всіх професій і посад ТОВ «Будпластмаркет»»; посадова інструкція директора ТОВ «Будпластмаркет» № 1, відповідно до якої, директор ТОВ «Будпластмаркет» ОСОБА_1 повинен знати вимоги законів України «Про охорону праці», правила та вимоги охорони праці та техніці безпеки (п. 1.5.), забезпечувати функціонування системи управління охороною праці (п. 3.9.); посадова інструкція заступника директора по виробництву ТОВ «Будпластмаркет» № 2; інструкція № 2 по охороні праці для бригадирів на ділянках загального виробництва; посадова інструкція майстра виробничої ділянки ТОВ «Будпластмаркет» № 3;посадова інструкція інженера по охороні праці № 4 ТОВ «Будпластмаркет»; інструкція по охороні для підсобних працівників № 5; посадова інструкція інспектора по кадрам ТОВ «Будпластмаркет» № 5; трудові угоди про приймання на роботу ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці ТОВ «Будпластмаркет» від 03.12.2007 р.; Матеріали спеціального розслідування нещасного випадку, що стався 28.12.2007 року із різноробочим ТОВ «Будпластмаркет» ОСОБА_3, - залишити в матеріалах справи.

Судові витрати по справі відсутні.

Керуючись : ст. ст.: 81, 321, 323-324, 328, 330-338, 343 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :

Визнати ОСОБА_1 винним в скоєнні злочину, передбаченого ч.2, ст.. 272 КК України та призначити йому покарання у вигляді обмеження волі строком на п'ять років, з позбавленням права обіймати посади пов'язані з наглядом за дотриманням безпеки праці на виробництві строком на два роки.

Згідно ст.. 75 КК України засудженого ОСОБА_1 звільнити від відбуття покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк на два роки.

Покласти на засудженого ОСОБА_1, відповідно до ст.. 76 КК України обов'язок повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи, навчання.

Початок строку відбуття покарання рахувати з часу приведення вироку у виконання.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили залишити, - підписка про невиїзд.

Цивільний позов задовольнити повністю, стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Будпластмаркет», м. Світловодськ, провул. Залізничний, 3; код: 33719550; р/р: 26001100046683, в ПФ «Райффайзен банк Аваль», МФО: 331605 м. Кременчук, на користь ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, що мешкає: АДРЕСА_2- двісті гривень.

Речові докази по справі, копії: трудова книжка видана на ім'я ОСОБА_3; листок непрацездатності серії НОМЕР_1 від 04.02.2008 року; виписка лікарів від 09.01.2008 року; наказ № 9 від 03.12.2007 року; табель обліку робочого часу працівників ТОВ «Будпластмаркет» за грудень 2007 року; подання до ПФУ від 27.02.2008 року; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Будпластмаркет» від 01.02.2008 року; книга наказів ТОВ «Будпластмаркет»; правила внутрішнього розпорядку від 04.12.2007 року; положення про службу нагляду за безпечною експлуатацією споруд та будівель ТОВ «Будпластмаркет»; положення про систему управління охороною праці на ТОВ «Будпластмаркет» від 08.01.2008 р.; положення про розробку інструкцій по охороні праці ТОВ «Будпластмаркет» від 08.01.2008 р.; положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на ТОВ «Будпластмаркет» від 08.01.2008 р.; положення про службу охорони праці ТОВ «Будпластмаркет» від 2008 р.; Інструкція № 1 «Загальні вимоги по охороні праці для працівників всіх професій і посад ТОВ «Будпластмаркет»»; посадова інструкція директора ТОВ «Будпластмаркет» № 1, відповідно до якої, директор ТОВ «Будпластмаркет» ОСОБА_1 повинен знати вимоги законів України «Про охорону праці», правила та вимоги охорони праці та техніці безпеки (п. 1.5.), забезпечувати функціонування системи управління охороною праці (п. 3.9.); посадова інструкція заступника директора по виробництву ТОВ «Будпластмаркет» № 2; інструкція № 2 по охороні праці для бригадирів на ділянках загального виробництва; посадова інструкція майстра виробничої ділянки ТОВ «Будпластмаркет» № 3;посадова інструкція інженера по охороні праці № 4 ТОВ «Будпластмаркет»; інструкція по охороні для підсобних працівників № 5; посадова інструкція інспектора по кадрам ТОВ «Будпластмаркет» № 5; трудові угоди про приймання на роботу ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці ТОВ «Будпластмаркет» від 03.12.2007 р.; Матеріали спеціального розслідування нещасного випадку, що стався 28.12.2007 року із різноробочим ТОВ «Будпластмаркет» ОСОБА_3, - залишити при справі.

Вирок надрукований суддею у нарадчій кімнаті і є оригіналом.

На вирок суду протягом 15 діб може бути подана апеляція.

Суддя Світловодського міськрайсуду

Кіровоградської області

О.В. Андріянов

 

 

Судова практика з охорони праці: «Підприємець, відповідальним за охорону праці, допустив порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою особою, що створило загрозу загибелі людей»

 

Судова практика з охорони праці: «Своїми неумисними діями, які виразились в порушенні вимог законодавчих актів про охорону праці, заподіяв шкоду здоров’ю потерпілого»