Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Керівник тракторної бригади не здійснював постійний контроль за дотриманням техніки безпеки

Судова практика з охорони праці

справа №1-77/2007р.

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2007 року Кіровоградський районний суд Кіровоградської області в складі:

головуючого - судді Кричуна А.О.

при секретарі - Павловської І.В.

за участю прокурора - Ваварентовича Л.В.

потерпілого - ОСОБА_1. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді кримінальну справу по обвинуваченню :

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Оситняжка, Кіровоградського району, Кіровоградської області, українця, громадянина України, з середньою- спеціальною освітою, одруженого, працючого бригадиром тракторної бригади в ЗАСТ „Надія", мешкаючого АДРЕСА_1, не судимого:

за ч. 2 ст. 271 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 працюючи на посаді бригадира тракторної бригади ЗАСТ „Надія" в с. В. Северинка Кіровоградського району та області, згідно посадової інструкції, затвердженої 18.10.06 директором ЗАСТ „Надія", з якою був ознайомлений, зобов'язаний забезпечувати технічну справність і безперебійність роботи тракторів і сільськогосподарської техніки в виробничому підрозділі; щоденно доводити завдання працівникам, які зайняті у польових, транспортних та ремонтних роботах і контролювати їх виконання; надавати практичну і консультативну допомогу трактористам в проведенні ремонтів, техоглядів, регулюванні, складанні оптимальних режимів праці сільськогосподарської техніки; забезпечувати виконання колективом правил охорони праці, технічної та пожежної безпеки, систематично інструктувати механізаторів з даних питань і фіксувати це у відповідних журналах; не допускати до роботи осіб, які не мають посвідчення та управління і не пройшли інструктаж з техніки безпеки; забороняти експлуатацію сільськогосподарської техніки, ремонтного обладнання та інших засобів механізації, стан яких потребує проведення технічного огляду, ремонту, або загрожує безпеці працюючих на ній; давати розпорядження щодо виду, місця і часу роботи, проведення ремонту, технічного обслуговування і експлуатації тракторів, комбайнів і сільськогосподарської техніки; забезпечувати своєчасне і якісне виконання робіт по ремонту, технічному обслуговуванню і справності тракторів і сільськогосподарської техніки. Згідно посадової інструкції керівник тракторної бригади /бригадир/ повинен знати трактори, комбайни та сільськогосподарські машини, принцип їх роботи та проведення ремонтів; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, техніки безпеки.

Тобто, в силу займаною посади ОСОБА_2, як службова особа -бригадир тракторної бригади ЗАСТ „Надія", зобов'язаний здійснювати постійний контроль за дотриманням техніки безпеки та відповідальний за дотримання правил охорони праці робітниками ввіреної йому тракторної бригади.

В порушення ч. 4 ст. 43 Конституції України, якою передбачено право кожного на належні, безпечні і здорові умови праці; ч. 1 ст. 6 Закону України „Про охорону праці" згідно якої умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником повинні відповідати вимогам законодавства; статтей 141, 153 Кодексу законів про працю України, згідно яких власник або уповноважений ним орган повинен неухильно додержуватись законодавства про працю і правил охорони праці; а також створювати на підприємстві безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення яких покладається на власника або уповноважений ним орган. Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці. Власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові. На власника або уповноважений ним орган покладається систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, бригадир тракторної бригади ОСОБА_2 недотримувався вимог п. 6.1, 6.5, 6.7, 6.8 Наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою" № 15 від 26.01.05 відповідно до яких працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктаж з питань охорони праці; повторний інструктаж проводиться на робочу місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу. Повторний інструктаж проводиться в терміни,

визначені нормативно правовими актами з охорони праці, які діють в галузі, або роботодавцем з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше: на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці; для решти робіт - 1 раз на 6 місяців. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками: при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства, оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження. Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться. Повторний і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю.

В порушення вимог п. 1.5.3 Інструкції № 1-29 з питань безпеки праці бригадирів тракторної, тракторно-рільничої бригади при проведенні сільськогосподарських робіт з використанням машино-тракторного парку, затвердженої 01.10.2002 року директором ЗАСТ „Надія", бригадир тракторної бригади ОСОБА_2 проведення повторного інструктажу працюючим з приводу безпеки праці не рідше одного разу в квартал не проводив.

Не дотримуючись п. 8.1.20 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями, затверджених Наказом Міністерства праці та соціальної політики України 05.06.01 № 252, ОСОБА_2 допускав виконання зварювальних робіт в непостійних місцях проведення вогневих робіт та без видання наряду-допуску.

Відповідно до п. 3.5.11 Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві, затверджених Наказом Міністерства праці та соціальної політики України 11.08.2000 № 202, система блокування запуску двигуна при включеній передачі повинна бути справна. Машини з відсутністю або несправністю системою блокування експлуатувати не дозволяється.

Незважаючи на те, що ОСОБА_2 достовірно знав про покладені на нього обов'язки по охороні праці та техніці безпеки, які повинен виконувати відповідно займаної ним посади бригадира тракторної бригади ЗАСТ „Надія", він допустив порушення нормативно-правових актів про охорону праці, а саме п. 6.1, 6.5, 6.7, 6.8 Наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою" № 15 від 26.01.05, а також п. 8.1.20 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями, затверджених Наказом Міністерства праці та соціальної політики України 05.06.01 № 252, п. 3.5.11 Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві, затверджених Наказом Міністерства праці та соціальної політики України 11.08.2000 № 202, згідно яких контроль за технікою безпеки, проведення повторного та цільового інструктажу, а також перевірку та допуск до експлуатації технічно-справнйх тракторів повинен здійснювати бригадир тракторної бригади.

Так, ОСОБА_2, в порушення вищевказаних норм діючого

законодавства щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, не здійснюючи належний контроль за технікою безпеки та дотриманням правил охорони праці під час виконання робіт працівниками тракторної бригади ЗАСТ „Надія", 09.02.2007 року видав ОСОБА_3., працюючому трактористом в ЗАСТ „Надія", наряд по виконанню сільськогосподарських робот на території підприємства по перевезенню агрегатів та інвентарю на тракторі ХТЗ-121 д/н НОМЕР_1. В цей же день, приблизно, в 12.00 годин ОСОБА_3. помітив по манометру падіння тиску в пневматичній системі гальмування керованого ним трактора, після чого, з відома ОСОБА_2, під'їхав до зварювальної дільниці для ремонту ресивера. Під'їхавши до зварювальної дільниці він попросив ОСОБА_1., який працює зварювальником в ЗАСТ „Надія", виконати зварювальні роботи по ремонту ресивера. Трактор ОСОБА_3. поставив біля воріт зварювальної дільниці на території тракторної бригади ЗАСТ „Надія". При цьому, у зв'язку з відсутністю з боку ОСОБА_2. належного контролю за дотриманням техніки безпеки робітниками ввіреної тракторної бригади, не оформлення наряд-допуску та не проведення з ОСОБА_1., в порушення вимог п. 6.7 Наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою" № 15 від 26.01.05, цільового інструктажу з питань техники безпеки, останній виліз на трактор і заварив отвір на ресивері, через який втрачалося повітря з пневмогальмівної системи. Після виконання зварювальних робіт, для перевірки герметичності ресивера, ОСОБА_1. попросив тракториста ОСОБА_3 завести двигун трактора і закачати повітря в ресивер для перевірки герметичності системи, при цьому він продовжував знаходитись на тракторі. В свою чергу, у зв'язку з відсутністю з боку ОСОБА_2. постійного контролю за дотриманням техніки безпеки праці, не проведенні належним чином повторних інструктажів з питань дотримання вимог охорони праці робітниками ввіреної йому тракторної бригади, а саме п.3 Розділу 2, п. 2 Розділу 3 Інструкції з охорони праці для трактористів № 1-62, затвердженої наказом № 85 від 01.10.02 директором ЗАСТ „Надія", ОСОБА_3., не перевіривши положення ричага перемикання швидкості передач, запустив двигун трактора, який раптово почав рух вперед, так як блокувальний пристрій трактора ХТЗ-121 знаходився в неробочому стані. Під час руху транспортного засобу, ОСОБА_1. затягнуло між колесом і правим заднім крилом трактора, внаслідок чого він отримав тілесні ушкодження у вигляді: закритої травми грудної клітини, перелому 2 ребра справа; 5, 6, 7 ребер зліва, пошкодження правої легені, правостороннього пневмотораксу, перелому тіла правої лопатки, садна правої вушної раковини, які відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень, як небезпечних для життя в момент їх спричинення.

У зв'язку з тим, що ОСОБА_2 не здійснював належний контроль за технікою безпеки та дотриманням правил охорони праці зварювальником ЗАСТ „Надія" ОСОБА_1., а також не проводив цільового інструктажу з останнім з приводу оформлення наряд-допуску щодо виконання зварювальних

робіт на тимчасовому робочому місці, під час здійснення зварювальних робіт по ремонту трактора ХТЗ-121 д/н НОМЕР_1, а також відсутність контролю за дотриманням правил охорони праці під час використання трактористом ЗАСТ „Надія" ОСОБА_3. технічно-несправного трактора ХТЗ-121 д/н НОМЕР_1, з несправним блокувальним пристроєм та випуск в експлуатацію технічно несправного транспортного засобу, призвело до нещасного випадку з зварювальником ОСОБА_1. що спричинило тяжкі наслідки у вигляді отримання останнім тяжких тілесних ушкоджень.

Допитаний в судовому засіданні, підсудний винним себе визнав повністю, та підтвердив, що вчинив злочин при зазначених обставинах.

Дослідивши докази у відповідності з вимогами ст. 299 КПК України, суд вважає, що дії підсудного правильно кваліфіковані за ч. 2 ст. 271 КК України, так як він вчинив порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, являючись службовою особою підприємства, що спричинило потерпілому ОСОБА_1. тяжкі тілесні ушкодження.

Призначаючи покарання підсудному, суд виходить із вимог ст. 65 КК України, щодо ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи підсудного, обставин що пом'якшують і обтяжують його покарання.

Підсудний вчинив тяжкий злочин, характеризується виключно позитивно.

Пом'якшуючими покарання обставинами, суд вважає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, а обтяжуючих обставин судом не встановлено.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що виправлення і перевиховання підсудного можливе без ізоляції від суспільства і без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Речові докази підлягають поверненню за належністю.

Керуючись ст. ст. 321-324 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винним за ч.2 ст. 271 КК України і піддати покаранню на 1 рік виправних робіт за місцем його роботи з утриманням 10 % заробітку на користь держави, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2. залишити без змін -підписка про невиїзд.

Речові докази повернути за належністю.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 15 діб.

 

 

Судова практика з охорони праці: «Підприємець, відповідальним за охорону праці, допустив порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою особою, що створило загрозу загибелі людей»

 

Судова практика з охорони праці: «Будучи службовою особою, порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження людині при наступних обставинах»