Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Про роз'яснення вимог законодавства

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

ЛИСТ

від 25.02.2009 р. N 01/02-03/1130

Начальникам територіальних управлінь Держгірпромнагляду

Про роз'яснення вимог законодавства

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду повідомляє.

Відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон N 2806-IV) документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо, який дає суб'єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності.

Статтею 2 зазначеного Закону N 2806-IV визначено, що дія цього Закону поширюється на дозвільні органи (до яких відноситься Держгірпромнагляд), адміністраторів, уповноважений орган та суб'єктів господарювання, які мають намір провадити або провадять господарську діяльність, і не поширюється на відносини у сфері ліцензування господарської діяльності, захисту економічної конкуренції, а також на дозвільну систему, яка поширюється на операції зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими матеріалами і речовинами, сильнодіючими отруйними речовинами, дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії.

Враховуючи те, що сфера дії Закону N 2806-IV не поширюється на відносини у сфері ліцензування господарської діяльності, посадові особи Держгірпромнагляду можуть діяти в рамках Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Статтею 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" визначено, що суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.

Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.

Відповідно до зазначеного Закону спеціально уповноважений орган з питань ліцензування відповідно до своїх повноважень узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування; здійснює нагляд за додержанням органами ліцензування та ліцензіатами законодавства у сфері ліцензування та дає роз'яснення щодо його застосування.

Державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування здійснює позапланові перевірки додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування лише на підставі надходження до нього в письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення вимог законодавства у сфері ліцензування, або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування (стаття 20).

До законодавства у сфері ліцензування відносяться нормативно-правові акти зі встановлення ліцензійних умов.

Також, відповідно до статті 20 Закону визначено, що державні контролюючі органи та органи місцевого самоврядування у разі виявлення порушень ліцензійних умов зобов'язані повідомити про ці порушення орган ліцензування.

Статтею 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" визначено вичерпний Перелік підстав для прийняття рішення про анулювання ліцензії, в тому числі неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності.

Таким органом на сьогоднішній день є Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, відповідно до Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 року N 667.

Наприклад, відповідно пункту 4.3 розділу 4 Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж), затвердженого наказом Держбуду від 13.09.2001 року N 112/182 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.11.2001 року за N 939/6130, визначено, що до технологічних умов отримання ліцензії відноситься дотримування вимог із забезпечення техніки безпеки та охорони праці.

Тобто, у такому випадку посадовими особами Держгірпромнагляду, в разі виявлення порушення вимог законодавства про охорону праці та враховуючи вимоги статті 20 Закону, повинно бути направлено інформацію про недотримання суб'єктом господарювання ліцензійних умов (тобто недотримання вимог законодавства з охорони праці) до Держкомпідприємництва.

Зазначені роз'яснення пропонуємо врахувати у подальшій роботі та довести до відома всіх працівників територіальних управлінь.

Перший заступник Голови

Держгірпромнагляду

А. П. Дєньгін

Лист від 25.02.2009 р. N 01/02-03/1130

 

інформація з Document.ua

 

 

Попереднє роз'яснення: «Щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»

 

Наступне роз'яснення: «Про надання роз'яснення »