Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Екзаменаційні білети під час професійної підготовки на підприємстві мають містити також і питання з охорони праці, чи перевірка знань з питань охорони праці має проводитися з окремими екзаменаційними білетами

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

 Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників і навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників, це 2 різних види навчання, які регламентуються різними нормативно-правовими актами.

Проведення навчання з питань охорони праці регламентується Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим в Мін’юсті України 15.02.2005 за №231/10511 (далі-Типове положення).

Згідно з пунктом 3.10 Типового положення перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці (далі - комісія) підприємства, склад якої затверджується наказом керівника. Головою комісії призначається керівник підприємства або його заступник, до службових обов’язків яких входить організація роботи з охорони праці.

Участь представника центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці або його територіального управління у складі комісії обов’язкова лише під час первинної перевірки знань з питань охорони праці у працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.

Згідно з розділом 4 Типового положення посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, або там, де є потреба у професійному доборі, проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

У разі здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безпосередньо на підприємстві спеціальне навчання з питань охорони праці є складовою зазначеної професійної підготовки.

Звертаємо увагу, що згідно з пунктом 6 Положення про порядок та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки від 31.12.1998 № 201/469, зареєстрованим в Мін’юсті 01.03.99 за № 124/3417, «при проведенні кваліфікаційної атестації осіб з професій, спеціальностей та спеціалізацій, пов’язаних з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, до складу державних кваліфікаційних комісій включаються представники цих органів».

Таким чином, при проведенні кваліфікаційної атестації осіб з професій, пов’язаних з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою, до складу державної кваліфікаційної комісії включаються представники Держгірпромнагляду.

Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про професійно-технічну освіту».

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 979 затверджено зразок додатку до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації після навчання у професійно-технічному навчальному закладі, підприємстві, організації, у якому зазначаються назви предметів, які опанував працівник за період навчання, та оцінка по кожному предмету.

Порядок перевірки знань працівників під час підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за робітничими професіями на підприємстві та перелік питань екзаменаційних білетів визначається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

Перший заступник Голови В.А. Шайтан

 

інформація з Document.ua

 

 

Попереднє роз'яснення: «Щодо порядку заповнення журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці »

 

Наступне роз'яснення: «Причини виникнення грибку в житлових будинках та можливість проведення його досліджень установами і закладами державної санітарно-епідеміологічної служби»