Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Щодо порядку заповнення журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

 Організація проведення інструктажів з питань охорони праці визначена у розділі 6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15, зареєстрованого в Мін’юсті України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі – Типове положення).

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. У журналі мають бути особисті підписи особи, яку інструктують та особи, яка інструктує.

Особисті підписи особи, яку інструктують та особи, яка інструктує ставляться по кожній інструкції окремо.

У графі 5 журналу реєстрації з питань охорони праці на робочому місці зазначається вид інструктажу (первинний, повторний, позаплановий, цільовий), назва та номер інструкції.

Вимоги щодо заповнення графи 1 журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці не регламентовано Типовим положенням і порядок її заповнення вирішується підприємством.

Заступник Голови С.В.Дунас

 

інформація з Document.ua

 

 

Попереднє роз'яснення: «Щодо організації навчального процесу з питань охорони праці »

 

Наступне роз'яснення: «Екзаменаційні білети під час професійної підготовки на підприємстві мають містити також і питання з охорони праці, чи перевірка знань з питань охорони праці має проводитися з окремими екзаменаційними білетами»