Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Щодо організації навчального процесу з питань охорони праці

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

 Навчання з питань охорони праці здійснюється згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15, зареєстрованим в Мін’юсті України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі – Типове положення).

1. Відповідно до пункту 3.4 Типового положення навчання з питань охорони праці в частині організації навчального процесу (матеріально-технічне забезпечення, формування навчальних груп, розробка навчально-тематичних планів і програм, форм навчальної документації та порядок їх ведення тощо) здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Такі вимоги визначені у законах України, постановах Кабінету Міністрів України, спільних наказах Мінпраці України та Міністерства освіти України.

Це Закони України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про професійно-технічний заклад», «Про ліцензування освітніх послуг», а також: спільні накази Мінпраці України та МОН України:

- від 30.05.2006 № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах»;

- від 20.05.1993 № 148/32 «Про затвердження Типового положення про навчально-курсовий комбінат (центр, пункт) професійного навчання робітників»;

- від 26.03.2001 № 127/151 із змінами від 03.03.2008 № 92/147 «Про затвердження Положення про професійне навчання кадрів на виробництві»;

- від 27.12.2006 № 500/861 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві»;

- від 31.12. 98 № 201/469 «Про затвердження Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту».

Вимоги пункту 2.3 Типового положення стосуються вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час професійного навчання працівників на підприємстві.

Обсяг предмета «Охорона праці» під час професійної підготовки працівників для виконання робіт, які не належать до переліку робіт

з підвищеною небезпекою, складає не менше 10 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації – не менше 8 годин.

Вимоги до педагогічних кадрів, які здійснюють професійне навчання на підприємствах, визначені у Положенні про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженому спільним наказом Мінпраці України та МОН України від 26.03.2001 № 127/151.

2. У разі проведення спеціального навчання з питань охорони праці іншим суб’єктом господарювання, який в установленому Типовим положенням порядку проводить відповідне навчання, перевірка знань працівників проводиться комісією підприємства.

Участь представника центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці або його територіального управління у складі комісії обов’язкова лише під час первинної перевірки знань з питань охорони праці в працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки. У подальшому, під час проходження працівником щорічного спеціального навчання з таких робіт на підприємстві, участь представника Держгірпромнагляду в перевірці знань не обов’язкова.

У разі неможливості створити таку комісію на підприємстві перевірка знань проводиться комісією спорідненого підприємства або територіального управління Держгірпромнагляду.

3. Відповідно до пункту 3.9. Типового положення перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків.

Згідно з пунктом 3.2 Типового положення на підприємствах на його основі з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, а також

формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.

У положенні підприємства має бути зазначено, за якими навчальними програмами і в якому обсязі працівники повинні пройти навчання з питань охорони праці.

Вимоги пункту 3.9. Типового положення стосуються перевірки знань з питань охорони праці за нормативно - правовими актами з охорони праці, до яких відносяться і Правила з охорони праці та безпечної експлуатації об’єктів, додержання вимог яких входить до функціональних обов’язків працівників.

4. Порядок спеціального навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб і працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки, визначено у розділі 4 Типового положення.

У разі здійснення професійної підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації безпосередньо на підприємстві спеціальне навчання з питань охорони праці є складовою зазначеної професійної підготовки.

Спеціальних вимог до викладачів, які проводять спеціальне навчання з питань охорони праці, не має.

Вимоги щодо навчальних програм, викладацького складу та матеріально-технічного забезпечення, форм навчальної документації та порядку їх ведення для здійснення навчання на підприємстві, визначені відповідно у розділі 2 «Управління системою професійного навчання кадрів на виробництві» (пункт 2.1), розділі 4 «Педагогічні кадри», розділі 5 «Навчально-виробнича база» та у розділі 6 «Планування та облік навчальної роботи» Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві, затвердженого спільним наказом МОН і Мінпраці від 26.03.2001 № 127/151, а також містяться у Положенні про організацію навчально-виробничого на виробництві, затвердженого спільним наказом Мінпраці та МОН від 27.12.2006 № 500/861.

Викладачі та фахівці, які залучаються до навчання та перевірки знань з питань охорони праці, мають пройти відповідне навчання у порядку, передбаченому Типовим положенням.

Заступник Голови С.В. Дунас

 

інформація з Document.ua

 

 

Попереднє роз'яснення: «Щодо внесення змін до статей 19, 43 Закону України «Про охорону праці »

 

Наступне роз'яснення: «Щодо порядку заповнення журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці »