Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Щодо внесення змін до статей 19, 43 Закону України «Про охорону праці

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

 12 червня 2011 року набрав чинності Закон України від 19.05.2011 № 3395-VI, яким внесено зміни до частини третьої статті 19 Закону України «Про охорону праці» (далі – Закон), а статтю 43 викладено в новій редакції.

Так, відповідно до частини третьої статті 19 Закону витрати на охорону праці для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які використовують найману працю, мають становити не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.

Отже, роботодавець не вправі витрачати на фінансування охорони праці суми нижчі гранично-мінімального розміру витрат на охорону праці, встановленого частиною третьою статті 19 Закону.

Частиною третьою статті 43 Закону передбачено, що за порушення вимог, передбачених частинами третьою і четвертою статті 19 Закону, юридична чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, сплачує штраф із розрахунку 25 відсотків від різниці між розрахунковою мінімальною сумою витрат на охорону праці у звітному періоді та фактичною сумою цих витрат за такий період.

Таким чином, виходячи з того, що мінімальний розмір витрат на охорону праці для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, має становити не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік, такі витрати в зазначеному розмірі мають бути здійсненні впродовж року за правилами податкового та бухгалтерського обліку.

Враховуючи вищезазначене, під зазначеним у частині третій статті 43 Закону поняттям «звітний період» слід розуміти період, впродовж якого здійснюється фінансування охорони праці, що становить один календарний рік (з 1 січня по 31 грудня).

О. М. Кокоша головний спеціаліст юридичного відділу Управління нормативно-правового та юридичного забезпечення

 

інформація з Document.ua

 

 

Попереднє роз'яснення: «Чи потрібно повторно проходити навчання та перевірку знань»

 

Наступне роз'яснення: «Щодо організації навчального процесу з питань охорони праці »