Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Чи потрібно повторно проходити навчання та перевірку знань

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

 Пунктами 3.1 та 5.1 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) передбачене проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці у працівників (робітників, службовців, молодшого обслуговуючого персоналу) і посадових осіб при прийняті на роботу та періодично.

Чи потрібно повторно до закінчення встановленого для перевірки знань строку проходити навчання та перевірку знань у випадку, якщо:

а) працівник звільнився за власним бажанням, а через місяць працевлаштувався в інший цех на це ж саме підприємство?

б) працівник, пройшов навчання на одному підприємстві, звільнився і працевлаштувався на іншому підприємстві, які входять до одного холдингу, проте є самостійними юридичними особами. Навчання з питань охорони праці здійснює спільний навчальний центр одного з підприємств, тобто зміст програми навчання є однаковим.

Стосовно питання чи потрібно до закінчення стоку, встановленого для перевірки знань з питань охорони, проходити навчання та перевірку знань у випадках, якщо працівник повторно працевлаштувався на підприємство, місяць назад з якого був звільнений за власним бажанням, або якщо працівник звільнився з одного підприємства та працевлаштувався на іншому, що входять до одного й того ж холдингу і навчання з питань охорони праці працівників підприємств такого холдингу здійснює спільний навчальний центр, повідомляємо.

Нормами Типового положення не передбачено можливості не проходити навчання та перевірку знань з питань охорони праці для зазначеної категорії працівників. Такі працівники проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці як новоприйняті працівники на загальних умовах, передбачених Типовим положенням.

О. М. Кокоша головний спеціаліст юридичного відділу Управління нормативно-правового та юридичного забезпечення

 

інформація з Document.ua

 

 

Попереднє роз'яснення: «Про проходження навчання новоприйнятого працівника, який буде виконувати роботи підвищеної небезпеки»

 

Наступне роз'яснення: «Щодо внесення змін до статей 19, 43 Закону України «Про охорону праці »