Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Щодо отримання товару за договором міни

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

 Статтею 629 Цивільного кодексу України закріплено загальний принцип обов'язковості договору: договір є обов'язковим для виконання сторонами. Належним чином укладений договір є обов'язковим для сторін і повинен добросовісно виконуватись.

Відповідно до частини другої статті 20 Господарського кодексу України кожен суб'єкт господарювання має право на захист прав і законних інтересів (зокрема, шляхом присудження до виконання обов'язку в натурі, відшкодування збитків, а також іншими способами, передбаченими законом). Порядок захисту прав суб'єктів господарювання визначається цим Кодексом та іншими законами.

Право на захист є загальним і може бути використано незалежно від того, чи передбачено це спеціальним нормативно-правовим актом, яким врегульовано відносини, що виникають у зв'язку з реалізацією такого права чи законного інтересу.

Згідно зі статтею 12 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, підвідомчі господарським судам.

Територіальна підсудність справ господарському суду передбачена статтею 15 ГПК. Так, справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів, справи у спорах про визнання договорів недійсними розглядаються господарським судом за місцезнаходженням сторони, зобов'язаної за договором здійснити на користь другої сторони певні дії, такі як: передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо. Справи у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також справи про визнання недійсними актів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням відповідача.

Лист від 31.08.2011 р. N 6969

 

інформація з Document.ua

 

 

Попереднє роз'яснення: «Щодо порядку нарахування пені у разі самостійного виявлення помилок»

 

Наступне роз'яснення: «Щодо звернення стягнення на предмет іпотеки »