Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Щодо виконання робіт підвищеної небезпеки

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

 Дозволи, видані суб'єктам господарювання на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) устаткування підвищеної небезпеки, надають суб'єктам господарювання право виконувати ці роботи згідно з вимогами Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року N 687.

Одночасно зазначаємо, що зазначені дозволи не надають право проводити оцінку відповідності об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки та готувати висновки експертиз щодо спроможності суб'єкта господарювання забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявленої роботи підвищеної небезпеки та/або відповідність об'єкта вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки і спроможності суб'єкта господарювання забезпечити додержання вимог законодавства під час його експлуатації.

Лист від 31.03.2009 р. N 01/02-04/1967

 

інформація з Document.ua

 

 

Попереднє роз'яснення: «Щодо необхідності отримання дозволу на проведення оцінки відповідності об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявленої роботи підвищеної небезпеки »

 

Наступне роз'яснення: «Щодо проведення навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання»