Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Щодо необхідності отримання дозволу на проведення оцінки відповідності об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявленої роботи підвищеної небезпеки

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

 На Ваше звернення від 14.04.2009 N 11/07 щодо необхідності отримання дозволу на проведення оцінки відповідності об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки та спроможності суб'єктів господарювання забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявленої роботи підвищеної небезпеки Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва повідомляється.

Згідно з частиною четвертою статті 21 Закону України "Про охорону праці" роботодавець повинен одержати дозвіл на початок роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Перелік видів робіт, об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 3 Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 N 1631 (далі - Порядок), суб'єкт господарської діяльності, який має намір розпочати (продовжити) виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки за переліками згідно з додатками 1 і 2 повинен одержати відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці або його територіального органу.

Згідно з пунктом 39 додатка 1 до Порядку до робіт підвищеної небезпеки віднесено зокрема огляд, випробування, монтаж, налагодження, ремонт, реконструкція, експлуатація та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (за встановленим переліком) та їх елементів, експертиза з охорони праці та промислової безпеки.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон):

документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо, який дає суб'єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності;

Об'єкт, на який видається документ дозвільного характеру, - земельна ділянка, споруда, будівля, приміщення, устаткування, обладнання та механізми, що вводяться в експлуатацію або проектуються, окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота та послуга.

Основні вимоги до дозвільної системи у сфері господарської діяльності, встановлені частиною першою статті 4 Закону про дозвільну систему, передбачають виключно на рівні закону встановити:

- необхідність одержання документа дозвільного характеру;

- дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;

- платність або безоплатність видачі документа дозвільного характеру;

- строк прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру;

- вичерпний перелік підстав для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру.

На сьогодні одержання дозволу на проведення оцінки відповідності об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки не передбачено жодним законом України, а отже контролюючі органи можуть наполягати на одержанні суб'єктами господарювання такого дозволу після внесення відповідних змін до закону.

Лист від 12.06.2009 р. N 6881

 

інформація з Document.ua

 

 

Попереднє роз'яснення: «Щодо ліцензування господарської діяльністі, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури»

 

Наступне роз'яснення: «Щодо виконання робіт підвищеної небезпеки»