Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Щодо встановлення цін і тарифів за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємствами

Мінрегіонбуд України

 Відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" встановлення цін і тарифів за виконання робіт і надання житлово-комунальних послуг підприємствами, встановлення норм їх споживання та контроль за їх дотриманням, а також дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у зазначених питаннях належить до компетенції органів місцевого самоврядування.

Згідно з п. 3 ст. 31 зазначеного Закону органи місцевого самоврядування затверджують ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 12.07.2005 № 560 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій".

Цим Порядком передбачено, що розмір тарифів (нормативних витрат, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) визначається по кожному будинку окремо залежно від кількісних показників фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій згідно з типовим переліком послуг.

Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення формуються відповідно до діючого Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого наказом Держбуду України від 27.06.2001 № 139 і зареєстрованого у Мін'юсті 23.08.2001 за № 748/5939.

Порядок надання комунальних послуг, права та відповідальність споживачів і виконавців цих послуг здійснюються відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630.

Відповідно до п. 32 зазначених Правил виконавець послуг повинен надавати споживачеві в установленому законодавством порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості і зобов'язаний звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт.

Послуги надаються споживачеві згідно з договором, що оформляється на основі типового договору про надання послуг із централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

Споживач має право на зменшення розміру плати в разі надання послуг не в повному обсязі, відхилення від їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання (пп. 1 п. 29 Правил).

Підвищення тарифів на енергоносії для промислових споживачів. зростання цін на матеріально-технічні ресурси, зміна рівня мінімальної заробітної плати, зміни обсягів надання послуг та інші фактори призводять до об'єктивної необхідності перегляду рівня тарифів на житлово-комунальні послуги.

Контрольно-ревізійними службами, Антимо-нопольним комітетом, ціновими інспекціями в областях на постійній основі здійснюються перевірки правильності формування та застосування тарифів.

Президентом України відповідно до ч. 2 ст. 94 Конституції України Закон України "Про мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію, послуги громадського транспорту (крім таксі)", прийнятий Верховною Радою України 19 січня 2006 року за № 3374-IV, не підтримано і запропоновано зазначений Закон розглянути повторно.

 

інформація з Document.ua

 

 

Попереднє роз'яснення: «Щодо переведення житлових приміщень у нежитлові»

 

Наступне роз'яснення: «Щодо роз'яснень стосовно державних будівельних норм при вирішенні питання розміщення гаража для зберігання індивідуального автомобіля»