Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Про збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі

Державна податкова адміністрація України

 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.04.2008 р. N 4098/5/15-716

Про збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі

... Статтею 15 Закону України від 25.06.91 N 1251-XII "Про систему оподаткування" (із змінами та доповненнями) та статтею 17 Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 N 56-93 "Про місцеві податки і збори" (із змінами та доповненнями, далі - Декрет) до місцевих податків і зборів віднесено збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі.

Згідно зі статтею 17 Декрету збір за видачу дозволу на торгівлю справляється з юридичних осіб і громадян, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та інші товари залежно від площі торгового місця, його територіального розміщення та виду продукції.

Збір за видачу дозволу на торгівлю справляється уповноваженими організаціями, яким надано таке право. Встановлення цього збору не стосується тих об'єктів торгівлі, які створені до набрання чинності Декретом.

Для суб'єктів, що постійно здійснюють торгівлю у спеціально відведених для цього місцях (стаціонарних об'єктах), збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі стягується одноразово.

Після набрання чинності Законом України від 06.09.2005 N 2806-IV "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон N 2806-IV) змінився порядок отримання дозвільних документів на провадження господарської діяльності.

Згідно зі статтею 1 Закону N 2806-IV об'єкт, на який видасться документ дозвільного характеру, зокрема, є господарська діяльність певного виду, робота та послуга.

Статтею 263 Господарського кодексу України встановлено, що господарсько-торговельною є діяльність, яка здійснюється суб'єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг.

Отже, роздрібна чи оптова торгівля є послугою із задоволення потреб юридичних осіб і громадян в товарах народного споживання.

Відповідно до вимог п. 1 ст. 4 Закону N 2806-IV, необхідність одержання документа дозвільного характеру (до яких виходячи з наведеного відноситься і дозвіл на розміщення об'єкту торгівлі) встановлюється виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру.

Згідно з р. 1 Закону N 2806-IV місцеві дозвільні органи - міські ради та їх виконавчі органи, районні та районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації, територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи та обстеження, необхідних для видачі документів дозвільного характеру, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Відповідно до п. 10 ст. 10 Закону України від 06.09.2005 N 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів" до повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить, зокрема, надання на території об'єктів благоустрою дозволу на розміщення будівель і споруд торговельного та іншого призначення.

Видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами, як встановлено пунктом 3 ст. 4 Закону N 2806-IV, здійснюється за принципом організаційної єдності, що передбачає наявність адміністратора, у порядку, встановленому цим Законом.

Згідно зі р. 7 Закону N 2806-IV суб'єктами господарювання до заяви додаються, зокрема, документи, які підтверджують внесення плати за видачу документа дозвільного характеру, якщо вона передбачена законом.

Статтею 17 Декрету встановлено, що збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі - це плата за оформлення і видачу дозволів на торгівлю в спеціально відведених для цього місцях.

На підставі вищевикладеного, обов'язок сплати збору за видачу дозволу на розміщення об'єкту торгівлі виникає при отриманні такого дозволу відповідно до рішень органів місцевого самоврядування.

Водночас, звертаємо увагу на те, що Прикінцевими положеннями Закону N 2806-IV (п. 3 ст. 11) внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: статтею 164 даного Кодексу передбачена відповідальність суб'єктів господарювання за провадження господарської діяльності, зокрема, без одержання дозволу або іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом.

Заступник Голови ДПА

С. Чекашкін

Лист від 07.04.2008 р. N 4098/5/15-716

 

інформація з Document.ua

 

 

Наступне роз'яснення: «Особливості справляння ринкового збору »