Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Наказ Про призначення відповідальних за пожежну безпеку

Про призначення відповідальних за пожежну безпеку

НАКАЗ   N ______

 „__”________20__ г.                                                                                                    м.__________________                       

Про призначення відповідальних за пожежну безпеку

 На виконання Закону України "Про пожежну безпеку", Правил пожежної безпеки в Україні, а також з метою підтримання необхідного рівня пожежної безпеки,

 НАКАЗУЮ:

 1. Призначити відповідальними за пожежну безпеку:

(перелічуються окремі будівлі, споруди, приміщення, дільниці тощо, технологічне та інженерне устаткування, посади, прізвищ, ім'я, по батькові відповідальних).

2. Призначити відповідальних за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту:

(перелічуються технічні засоби протипожежного захисту, посади, прізвища, ім'я, по батькові відповідальних).

 3. Відобразити обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту у відповідних документах (функціональних обов'язках, інструкціях, положеннях тощо) призначених даним наказом відповідальних осіб.

4. Встановити контроль за виконанням відповідальними особами обов'язків щодо забезпечення пожежної безпеки.

 5. Виготовити та розмістити на видних місцях спеціальні таблиці з інформацією про відповідальних за пожежну безпеку, призначених цим наказом.

 6. Наказ довести до відома усіх працівників (співробітників, персоналу).

 

Керівник                                                                                                          __________________                                                                                                                                                        (підпис)

З наказом ознайомлені                                                                             __________________

                                                                                                                               (П.І.П.)

 

 

 

Попереднє роз'яснення: «Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу»

 

Наступне роз'яснення: «Базовий перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (частина 1)»