Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Головна сторінка портала:


Затверджені Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 05.02.2014 р. № 99 затверджені "Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів". Вимоги встановлюють вимоги до суб’єктів господарювання щодо захисту працівників від небезпеки для їх здоров’я, що існує або виникає внаслідок впливу електромагнітних полів. Дія цих Вимог поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та організаційно-правової форми та є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи, пов’язані із впливом електромагнітних полів. Дія цих Вимог не поширюється на: працівників, які працюють з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин або виконують роботи в не вимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно; захист працівників від небезпек, що контактують з деталями, які перебувають під дією електричної напруги.