Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Головна сторінка портала:


Затверджено Правила охорони праці під час холодного оброблення металів

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.10.2013 N 749 затверджено "Правила охорони праці під час холодного оброблення металів". Вважати такими, що не застосовуються на території України, НПАОП 0.00-1.48-91 "Правила по охране труда при холодной обработке металлов", НПАОП 28.5-1.34-90 "Правила по безопасности труда при обработке металлов резанием". Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, діяльність яких пов'язана з обробленням металів та нанесенням покриттів на метали, а також механічним обробленням металевих виробів. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час холодного оброблення металів, а саме: оброблення металів різанням (точіння, фрезерування, свердління, стругання); згинання, волочіння, пресування металів; холодне штампування металів; шліфування металів. Ці Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи з холодного оброблення металів.