Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

В. Тарангул, провідний інженер з охорони праці ВО «Укрдержлгспроект», Київська область

Чи всі працівники організації повинні проходити попередні медичні огляди при прийнятті на роботу і хто оплачує витрати "На проведення медоглядів?

 

Відповідь

М. ЖДАНОВА, директор Департаменту організації медичної допомоги населенню Міністерства охорони здоров'я

У ст. 17 «Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій» Закону «Про охорону праці» зазначено, що роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Медичні огляди проводяться відповідними установами охорони здоров'я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника. Порядок проведення медичних оглядів визначається спеціально уповноваженим центральним орга¬ном виконавчої влади в галузі охо¬рони здоров'я. Крім того, положеннями ст. 21 Закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачено проводити обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди для працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб. Медогляди проводяться за рахунок роботодавців у порядку, встановленому законодавством.

 

 

Попереднє питання: «Наше підприємство перевіряється інспекцією Держенергонагляду Мінпаливенерго. Повноваження цієї інспекції щодо контролю за режимами споживання електроенергії та технічним станом електроустановок не викликає сумніву. Про¬те, вивчивши Закон «Про електроенергетику» і Положення про державний енергетичний нагляд.., якими керується інспекція, а також враховуючи те, що теплоенергетичні об'єк¬ти. ВАТ «Сумихгмпром» — автономні об'єкти, не пов'язані з централізованим теплопостачанням і єдиною енергосистемою України, і виробляють теплову енергію своїми котельнями для власного споживання (електроенергію підприємство не виробляє), вважаю, що інспектуючи наші теплоенер¬гетичні об'єкти, інспекція порушує положення деяких пунк¬тів перелічених вище нормативно-правових документів. Крім того, на мою думку, інспекція Держенергонагляду дублює інспекцію Держнаглядохоронпраці та інспекцію з енергозбереження, що не сприяє поліпшенню охорони праці в теплоенергетиці. Прошу роз'яснень з цього питання.»

 

Наступне питання: «У жовтні 2003 p. MCEK встановила мені 20% втрати професійної працездатності у зв'язку з професійним захворюван¬ням (силікоз). До 01.01.91 р. я працював у шахті гірником очисного вибою, за 1990 р. середньомісячна заробітна плата становила 697 гри. У місцевому відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків вважають, що заробітна плата для визначення мені розміру страхових виплат як уже непрацюючому повинна розраховуватися на шахті, виходячи із заробітної плати гірників очисного вибою на час подання мною документів медико-соціальнгй експертній комісії, а це — 328 грн. на місяць (розрахунок проводився, виходячи із 2/3 тарифної ставки), тому що шахта вже рік вугілля не добуває, а працює тільки на водовідливі. Я з цим не згоден. А як правильно?»