Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

А. Крупніков, спеціаліст з охорони праці міської поліклініки № 6, Одеса

Чи обов'язково проводити страхування медичних працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) під час виконання ними професійних обов'язків, якщо зараз діє Закон «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», згідно з положеннями якого всі працюючі на умовах трудового договору вже застраховані (санітарно-епідеміологічна станція Приморського району наклала штраф за те, що таке страхування співробітників поліклініки не було проведено)?

 

Відповідь

В. ГРИГОРОВИЧ, заступник начальника Управління стратегічних ініціатив та нових медичних технологій Мініс¬терства охорони здоров'я

Всі працівники галузі охорони здоров'я, в тому числі медичні працівники, підлягають загально¬обов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Крім того, є чинною постанова Кабінету Міністрів від 16.10.98 р. № 1642 «Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції». Це є додатковим страховим захистом медичних працівників. Страхові внески за цими видами страхування сплачує роботодавець.

 

 

Попереднє питання: «Відповідно до вимог пп. 2.1 та 3.2.2 Положення про медичний огляд працівників певних категорій роботодавець спільно з санітарно-епідеміологічним закладом та профкомом визначає кон¬тингент працівників, які підлягають періодичним медичним ог¬лядам, на підставі чого, а також:, використовуючи Перелік шкідливих речовин, несприятливих виробничих факторів і робіт, для виконання яких обов'язкові медичні огляди працівників (Додатки 1,2 наказу МОЗ СРСР від 29.09.89р. № 555), санітарно-епідеміоло¬гічний заклад складає акт про визначення контингенту осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам. Ціна послуги за виз¬начення санітарно-епідеміологічним закладом шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища для відбору контингенту, що підлягає обоє 'язковому медичному огляду, становить 408 грн. за одне дослідження. Прошу дати роз'яснення щодо порядку визначення контингенту осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам, а також щодо проведення при цьому досліджень, якщо такі передбачаються. »

 

Наступне питання: «Після 1 року та 3 місяців роботи на нашому підприємстві гальваніком працівнику було встановлено професійне захворювання. До цього він 25 років працював гальваніком на іншому підприємстві. Згідно з актом розслідування професійного захворювання, підписаного всіма членами комісії, у тому числі і представниками іншого підприємства, причиною визнано недосконалість технологічного процесу на обох підприємствах, але адміністрація підприємства попереднього місця роботи гальваніка протокол погодження ступеня вини у виникненні профзахворювання підписувати відмовилася. Хто і на підставі яких нормативних документів повинен встановлювати ступінь вини підприємств у виникненні професійного захворювання працівника, який змінив місце роботи, якщо умови для такого захворювання були на обох підприємствах? »