Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

Т. Підгорна, спеціаліст з охорони праці спеціалізованої медико-санітарної частини, м. Сміла Черкаської області

Постановою Кабінету Міністрів від 11.04.2002 р. № 497 встановлено, що якість проведення атестації робочих місць за умовами праці для підтвердження (встановлення) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення повинна підтверджуватись висновком Державної експертизи умов праці. Без цього висновку документи на пенсію за віком на пільгових умовах органами Пенсійного фонду не приймаються. Атестація робочих місць у нашому закладі проведена в 2002 р. Які документи необхідно подати в Державну експертизу умов праці, щоб отримати такий висновок для працюючих з радіоактивними речовинами?

 

Відповідь

Під час проведення оцінки умов праці на робочих місцях, де використовуються радіоактивні речовини та джерела іонізуючого випромінювання, з метою визначення права працівника на пенсію за віком на пільгових умовах, необхідно у кожному конкретному випадку детально вивчати технологічний процес та всі особливості умов праці. Остаточний висновок щодо підтвердження відповідного права надається органами Держаної експерти¬зи умов праці на підставі технологічного процесу, методик проведення робіт, штатних розписів, даних паспорта джерела випромінювання (видається виробником) та санітарного паспорта, журналу обліку індивідуального дозиметричного контролю, протоколів санітарно-гігієнічних досліджень з визначення активності радіоактивних джерел або максимально еквівалентної дози іонізуючого випромінювання на робочому місці працівника, що виконуються санітарною лабораторією, яка має право на проведення цих досліджень в установленому порядку тощо.

 

 

Попереднє питання: «Професія «терміст» передбачена і Списком № 1, і Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. За якими показниками факторів виробничого середовища і працюючи на якому устаткуванні терміст може мати право на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до Списку № 2?»

 

Наступне питання: «З 1973 р. і до цього часу працюю акумуляторником. Починав я працювати за цією професією в колишньому радгоспі «Огородний» і, коли мене приймали на роботу, у відділі кадрів сказали, що я буду мати право на пенсію у 55 років за умови, якщо буду працювати за цією професією не менше 12,5 років. У березні 1992 р. радгосп увійшов до складу ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» і віднині це агроцех № 1 цього підприємства. В кінці 2003 р. у відділі кадрів мені сказали, що на пенсію акумуляторники йдуть на загальних підставах, тобто після досягнення 60 років. Чи вірно це?»