Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

С. Ковиженко, заступник директора з охорони праці ТОВ «Вітмет», Сімферополь

Чи необхідно і в який термін одержати дозвіл на початок (продовження) робіт підвищеної небезпеки, якщо в 2003 р., до введення в дію Порядку видачі дозволів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631, повторно одержано дозвіл на початок робіт з терміном дії постійно? Дозвіл на початок робіт видано на підставі акта контрольного обстеження інспекцією Держнаглядохоронпраці, де вказані роботи підвищеної небезпеки, і з того часу умови та види робіт не змінилися.

 

Відповідь

В. ПЛЕТНЬОВ, заступник Голови Держнаглядохоронпраці України

Якщо вашому підприємству видано дозвіл на початок виконання робіт (за переліком) з терміном дії постійно, і до переліку цих робіт включені роботи підвищеної небезпеки згідно з додатком 1 Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631, то на ці роботи отримувати дозвіл не потрібно. Але якщо у зга¬даному переліку відсутні роботи підвищеної небезпеки, які виконуються на підприємстві, на них потрібно отримати дозвіл. Держнаглядохоронпраці або його територіальний орган протягом 30 робочих днів після реєстрації заяви видає суб'єкту господарської діяльності відповідний дозвіл або повідомляє письмово про відмову з належним обгрунтуванням.

 

 

Попереднє питання: «У штаті житлово-експлуатаційного підприємства № 1 є чистильник димових і вентиляційних каналів, робота якого належить до робіт з підвищеною небезпекою. Цей працівник проходить щорічну перевірку знань з питань охорони праці у навчально-курсовому комбінаті, періодичний медичний огляд. У квітні 2004 р. державний інспектор теруправління Держнаглядохоронпраці по Закарпатській області видав керівництву припис, в якому вимагає одержати дозвіл від інспекції на проведення робіт з чистки димових і вентиляційних каналів (дозвіл видається на основі експертизи з питань охорони праці, яку проводить Закарпатський експертно-технічний центр). Чи правомірні ці вимоги і чи потрібно мати окремий дозвіл на проведення коленої роботи з підвищеною небезпекою? »

 

Наступне питання: «Чи зараховується у подвійному розмірі період роботи у протитуберкульозному кабінеті нашої поліклініки при обчисленні стажу, що дає право на пенсію, як це передбачено ст. 60 Закону «Про пенсійне забезпечення» для працівників деяких медичних закладів, а якщо зараховується, то чи маю я право на пільгову пенсію за віком з 50 років згідно з п. 24а-2б Списку № 2 за результатами атестації робочих місць?»