Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

Г. Жиравльов, інженер з охорони праці житлово-експлуатаційного підприємства № 1 Мукачівського міського житлового управління

У штаті житлово-експлуатаційного підприємства № 1 є чистильник димових і вентиляційних каналів, робота якого належить до робіт з підвищеною небезпекою. Цей працівник проходить щорічну перевірку знань з питань охорони праці у навчально-курсовому комбінаті, періодичний медичний огляд. У квітні 2004 р. державний інспектор теруправління Держнаглядохоронпраці по Закарпатській області видав керівництву припис, в якому вимагає одержати дозвіл від інспекції на проведення робіт з чистки димових і вентиляційних каналів (дозвіл видається на основі експертизи з питань охорони праці, яку проводить Закарпатський експертно-технічний центр). Чи правомірні ці вимоги і чи потрібно мати окремий дозвіл на проведення коленої роботи з підвищеною небезпекою?

 

Відповідь

Вимоги інспектора територіального управління Держнаглядохоронпраці України по Закарпатській об- ласті правомірні, тому що в даному випадку чистильник димових труб і вентиляційних каналів виступає у ролі не приватної особи, а як працівник житлово-експлуатаційно¬го підприємства № 1, котрий виконує роботи підвищеної небезпеки — чистку димових труб і вентиляційних каналів. У зв'язку з цим згідно з Порядком видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами (далі — Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631, житлово-експлуатаційному підприємству № 1 необхідно отримати за місцем зна¬ходження у теруправлінні Держнаглядохоронпраці відповідний дозвіл на виконання згаданих робіт. Для цього надсилається заява за зразком згідно з додатком 3 до Порядку та висновок експертизи щодо спроможності житлово-експлуатаційного підприємства № 1 забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявленої роботи. Для права ведення робіт підвищеної небезпеки не обов'язково на кожний вид роботи отримувати ок- ремий дозвіл. Можна отримати один дозвіл на кілька робіт, якщо вони включені в додаток 1 Порядку. Для цього необхідно подати до Держнаглядохоронпраці України або його територіального управління (залежно від розмежування повноважень центрального апарату Комітету і його територіальних органів в частині розгляду документів, що надаються суб'єктом господарської діяльності на отримання дозволу) відповідні заяву та вищезгаданий висновок експертизи.

 

 

Попереднє питання: «У горлівському ВАТ «Концерн «Стироли нині відбувається процес реструктуризації. На базі централізованої ремонтної служби головного механіка, яка була стриктурним підрозділом концерну і займалася технічним обслуговуванням та ремонтом устаткування, створено товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Спгиролтехсервіс». Функції даного ТОВ не змінилися. Чи можна в роботі з допуску працівників цього ТОВ користуватися Типовою інструкцією про порядок безпечного проведення ремонтних робіт на підприємствах з виробництва мінеральних добрив (ТИ-МУ-87, п. 1.3 в), відповідно підготувавши накази у ТОВ «Стиролтехсервіс» і ВАТ «Концерн «Стирол» про постійне закріплення працівників ТОВ за структурними підрозділами концерну, та внести це положення у договір генерального підряду? »

 

Наступне питання: «Чи необхідно і в який термін одержати дозвіл на початок (продовження) робіт підвищеної небезпеки, якщо в 2003 р., до введення в дію Порядку видачі дозволів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631, повторно одержано дозвіл на початок робіт з терміном дії постійно? Дозвіл на початок робіт видано на підставі акта контрольного обстеження інспекцією Держнаглядохоронпраці, де вказані роботи підвищеної небезпеки, і з того часу умови та види робіт не змінилися.»