Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

Є. Глущенко, директор ТОВ «Стиролтехсервіс», Л. Бугаєв, технічний директор ВАТ «Концерн «Стирол», Донецька область

У горлівському ВАТ «Концерн «Стироли нині відбувається процес реструктуризації. На базі централізованої ремонтної служби головного механіка, яка була стриктурним підрозділом концерну і займалася технічним обслуговуванням та ремонтом устаткування, створено товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Спгиролтехсервіс». Функції даного ТОВ не змінилися. Чи можна в роботі з допуску працівників цього ТОВ користуватися Типовою інструкцією про порядок безпечного проведення ремонтних робіт на підприємствах з виробництва мінеральних добрив (ТИ-МУ-87, п. 1.3 в), відповідно підготувавши накази у ТОВ «Стиролтехсервіс» і ВАТ «Концерн «Стирол» про постійне закріплення працівників ТОВ за структурними підрозділами концерну, та внести це положення у договір генерального підряду?

 

Відповідь

Порядок виконання ремонтних, будівельних, монтажних та налагоджувальних робіт у діючих цехах на території підприємств з виробництва мінеральних добрив встановлений чинною Типовою інструкцією про порядок безпечного ведення ремонтних робіт на підприємствах з виробництва мінеральних добрив (ТИ-МУ-87), яка внесена до Державного реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці-НАОП 1.3.11-5.05.87. Технічне обслуговування устаткування в діючому цеху виконується персоналом цього цеху, а також персоналом ремонтно-механічної служби, який наказом по підприємству закріпляється за даним технологічним цехом. Зважаючи на це, неправомірно вимоги згаданого нормативного акта (п. 1.3 в) поширювати на працівників ТОВ «Стиролтехсервіс», які не входять до складу діючих цехів, або ремонтно-механічної служби ВАТ «Концерн «Стирол». Такий порядок визначено з метою досягнення належного рівня безпеки у виробництвах підвищеної небезпеки.

 

 

Попереднє питання: «Відповідно до п. 63 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 10.08.93р. № 623, розслідування профзахворювання проводилось комісією з розслідування, яка призначалась наказом керівника санепідстанції. У діючому нині Положенні про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (ДНАОП 0.00-4.03-01) конкретно не вказано, хто повинен призначати комісію з розслідування профзахворювання. Санепідстанція вимагає від підприємства, щоб комісія з розслідування профзахворювання призначалась підприємством (роботодавцем). Але як роботодавець своїм наказом може при¬значити головою комісії з розслідування профзахворювання представника відповідної установи санітарно-епідеміологічної служби? Хто ж повинен призначати комісію з розслідування професійного захворювання? »

 

Наступне питання: «У штаті житлово-експлуатаційного підприємства № 1 є чистильник димових і вентиляційних каналів, робота якого належить до робіт з підвищеною небезпекою. Цей працівник проходить щорічну перевірку знань з питань охорони праці у навчально-курсовому комбінаті, періодичний медичний огляд. У квітні 2004 р. державний інспектор теруправління Держнаглядохоронпраці по Закарпатській області видав керівництву припис, в якому вимагає одержати дозвіл від інспекції на проведення робіт з чистки димових і вентиляційних каналів (дозвіл видається на основі експертизи з питань охорони праці, яку проводить Закарпатський експертно-технічний центр). Чи правомірні ці вимоги і чи потрібно мати окремий дозвіл на проведення коленої роботи з підвищеною небезпекою? »