Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

Т. Чорна, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область

Як мені стало відомо, моя професія передбачена Списком № 2 робіт і професій, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (я 18 років пропрацювала маляром в Ямпільській ремонтно-будівельній організації). Але атестація робочих місць у нас не проводилася — напевно, керівництву організації це було невигідно. То як мені тепер добиватися права на пенсію за віком на пільгових умовах, якщо до того ж будівельної організації, в якій я працювала, і тресту, до складу якого ця організація входила, вже немає?

 

Відповідь

О. ЧЕРНЕТЕНКО, заступник Головного державного експерта з умов праці України Міністерства праці та соціальної політики

Згідно з вимогами ст. 13 Закону «Про пенсійне забезпечення» право на пенсії за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими, з шкідливими і важкими умовами праці, за Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою Кабінету Міністрів від 16.01.2003 р. № 36, і за результатами атестації робочих місць. Тобто підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є, насамперед, наявність професії та виробництва у зазначених Списках та підтвердження шкідливих умов праці працівника безпосередньо на робочому місці результатами атестації робочих місць, проведення якої передбачено відповідним Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92 р. № 442, за умови зайнятості його на роботах, передбачених відповідним Списком, не менше ніж 80% робочого часу, встановленого для даного виробництва. Відсутність хоча б однієї з цих умов не дає права працівникові на пенсію за віком на пільгових умовах. Згідно з розділом XXXIII «Загальні професії (у всіх галузях господарства)» зазначеного вище Списку № 2 право на пенсію за віком на пільгових умовах мають моляри, зайняті на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки, що має бути підтверджено результатами відповідної атестації робочих місць. З надісланого листа випливає, що атестація Вашого робочого місця за умовами праці не проводилась, тому за цих обставин неможливо визначити Ваше право на пенсію за віком на пільгових умовах. Разом з тим повідомляємо, що відповідно до зазначеного вище Порядку атестація робочих місць за умовами праці проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне її проведення покладається на керівника підприємства, організації. Згідно зі ст. 55 Конституції України кожному громадянину гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Отже, в ситуації, що склалася, для захисту своїх прав Ви можете звернутися до суду.

 

 

Попереднє питання: «Який порядок виплати допомоги з тимчасової непрацездатності внаслідок нещасного випадку, який стався з працівником під час прямування на роботу чи з роботи, і за рахунок яких коштів ці виплати проводяться?»

 

Наступне питання: «Прошу роз'яснити, як практично забезпечити виконання вимог ст. 7 Закону «Про охорону праці», постанови Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16 грудня 1987р. № 731/П-13 «Про поря¬док безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці» щодо видачі молока або соків рент-генолаборантам пересувних флюорографічних лабораторій, робота яких носить роз'їзний характер (термін відряджень становить один-два чи більше місяців), атестацією робочих місць рентгенолаборантів встановлено, що вони під час роботи перебувають у забрудненому пилом свинцю середовищі 82% робочого часу?»