Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

В. Погорєлова, начальник відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Амвросіївському районі, Донецька область

У голови сільськогосподарського виробничого кооперативу під час проведення звітних зборів у його робочому кабінеті стався гострий інфаркт міокарда. Під час обстеження в лікарні виявлено зміни в серцево-судинній і ендокринній системах. Чи вважається такий випадок пов'язаним з виробництвом і чи не¬обхідно про нього складати акт за формою Н-1 ?

 

Відповідь

В. ТОЛМАЧОВ, начальник управління організації державного нагляду та обліку травматизму Держнаглядохоронпраці України

Згідно з п. 10 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, профе¬сійних захворювань і аварій на ви¬робництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 р. № 1094, нещасні випадки, що сталися внаслідок раптового погіршення стану здоров я працівника, визнаються пов'язаними з виробництвом і про них складається акт за формою Н-1 за умови, що погіршення стану здоров'я працівника сталося внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, або, якщо потерпілий не проходив медичного огляду, передбаченого законодавством, а робота, що виконувалась, була протипоказана відповідно до медичного висновку про стан його здоров'я. У разі, коли під час розслідування цього нещасного випадку (основні події якого наведені у Вашому листі) вищезазначені вимоги п. 10 Положення... про визнання його пов'язаним з виробництвом були відсутні, про нього повинен складатися акт за формою НТ.

 

 

Попереднє питання: «Який порядок отримання дозволів у Держнаглядохоронпраці на проведення технічної діагностики вантажопідіймальних кранів, які відпрацювали нормативний строк експлуатації?»

 

Наступне питання: «На комбінаті експлуатуються повітрозбірники (посудини), які заводом-виготівником оснащені запобіжними пристроями (клапанами) підвищення тиску понад допустиме значення, вмонтованим захисним реле тиску, що вмикає чи вимикає електродвигун компресора у разі досягнення певного тиску. Хто на підприємстві і в які терміни повинен проводити огляд, регулювання, налагодження, ремонт і опломбування запобіжних клапанів і реле тиску, якщо в паспортах посудин це не зазначено?»