Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

Продовження, дивись тему попереднього запитання

Назвіть, будь ласка, перелік непрацездатних осіб, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право.

 

Відповідь

Відповідає начальник Управління загальнообов'язкового державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики Г. ЛЕСЕНКО.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 33 Закону про соціальне страхування від нещасного випадку право на страхові виплати у разі смерті потерпілого мають непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право. До такої категорії осіб відносяться батьки померлого, онуки і правнуки, брати і сестри, дід і баба померлого як з боку батька, так і з боку матері, які не проживали разом з померлим, не були членами його сім'ї, але отримували від нього грошову чи іншу матеріальну допомогу. Рішення про встановлення факту перебування їх на утриманні померлого приймається в судовому порядку.

 

 

Попереднє питання: «Хто і як сплачує страхові суми та надає соціальні послуги застрахованим, які потерпіли на виробництві до 1 квітня 2001 року, якщо підприємство не передало в установленому порядку Фонду соціального страхування від нещасних випадків необхідні документи на потерпілих, а розмір страхового внеску цього підприємства менший від суми його страхових виплат?»

 

Наступне питання: «Стаття 4 Закону про страхові тарифи на соціальне страхування від нещасного випадку передбачає, що «для бюджетних установ та організацій, які фінансуються або дотуються з бюджету, страхові тарифи встановлюються в розмірі 0,2 відсотка від сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників...». Чи поширюється дія цієї статті на підприємство будь-якої галузі, якщо воно одержує фінансову підтримку з державного або місцевого бюджету?»