Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

Продовження, дивись тему попереднього запитання

Чи діють тепер Правила відшкодування власником підприємства шкоди, заподіяної працівникові на виробництві?

 

Відповідь

Відповідає директор Департаменту політики державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики Олена СКРИПНИК.

Правила відшкодування власником підприємства, установи та організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням ним трудових обов'язків, відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів від 23 червня 1993 р. № 472 застосовувались до створення Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Крім того, частиною другою розділу XI «Прикінцеві положення» Закону про соціальне страхування від нещасного випадку передбачено, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 1 1 липня 2001 р. № 807 зазначені Правила втратили чинність.

 

 

Попереднє питання: «Хто тепер, за яких обставин і коли провадить перерахунок страхових виплат?»

 

Наступне питання: «Деякі робочі органи виконавчої дирекції Фонду не приймають особові справи потерпілих від підприємств, вимагаючи розшифровки підписів, печаток на наказах, актах розслідування нещасних випадків минулих років і таке інше. Чи правильно це?»