Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

Як відомо, з 1 квітня 2001 р. почав діяти Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. І відразу у читачів нашого журналу виникло багато запитань з цього приводу, оскільки страхова система соціального захисту потерпілих на виробництві — нова для нашої країни, до цього часу нема офіційного коментаря ні до Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, ні до базового Закону про соціальне страхування від нещасного випадку, ні до Закону про страхові тарифи на цей вид соціального страхування. Нема ще і відповідної літератури для масового читача. А жити і працювати треба, от і йдуть листи із запитаннями до Міністерства праці та соціальної політики, до нашої редакції, до Фонду. Пропонуємо першу добірку найбільш поширених запитань і відповідей на них.

Які існують особливості щодо сплати страхових внесків на соціальне страхування від нещасного випадку для суб'єктів підприємницької діяльності, котрі обрали спрощену систему оподаткування своїх доходів?

 

Відповідь

Відповідає директор Департаменту політики державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики Олена СКРИПНИК.

Відповідь на це запитання містить лист від 22 квітня 2001 р. № 03-3/1803-020-1 Міністра праці та соціальної політики І. Саханя та Голови Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва О. Ку-жель, який вони надіслали виконавчим дирекціям усіх фондів соціального страхування. Наводимо його зміст: «У поточному році введено в дію закони України від 02.03.2000 р. № 1533 «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», від 18.01.2001 р. № 2240 «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», від 23.09.1999 р. № 1105 «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності» та про розміри внесків на ці види страхування, згідно з якими всі суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують найману працю (в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування своїх доходів), повинні сплачувати внески до цільових страхових фондів за найманих працівників у терміни і у розмірах, встановлених вищезазначеними законами. Одночасно продовжують діяти Указ Президента України від 28.06.1999 р. № 746 «Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 03.07.1998 р. № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва», Закон від 17.12.1998 р. № 320 «Про фіксований сільськогосподарський податок» та Закон від 23.03.1996 р. № 98/96-ВР «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», якими передбачені обов'язкові відрахування частини податку на окремі види соціального страхування, та Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян». Відповідно до Указу Президента України «Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 03.07.1998 р. № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» та Закону «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» частина коштів від сплати суб'єктами підприємницької діяльності єдиного податку або придбання спеціального торгового патенту перераховується органами Держказначейства до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. У зв'язку з протиріччями, що виникли в чинному законодавстві, до законодавчого врегулювання порядку сплати страхових внесків зазначеними суб'єктами рекомендуємо не застосовувати до них фінансові санкції та не накладати адміністративні штрафи, передбачені законами з цих видів страхування. Згідно з Законом «Про фіксований сільськогосподарський податок» частина коштів від сплати цього податку відраховується на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням. Тому до законодавчого врегулювання порядку сплати страхових внесків платниками фіксованого сільськогосподарського податку рекомендуємо не застосовувати до них фінансові санкції та не накладати адміністративні штрафи, передбачені, законом з цього виду страхування. Законом «Про фіксований сільськогосподарський податок» не передбачалось перерахування коштів від сплати податку на соціальне страхування на випадок безробіття, тому внески до цього Фонду мають сплачуватися ними відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття на загальних підставах. Декретом Кабінету Міністрів від 26.12.1992 р. № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян» не передбачено перерахування коштів від сплати фіксованого податку на соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та на випадок безробіття. Платники фіксованого податку, що не мають найманих працівників, мають право на соціальне страхування з цих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування на добровільних засадах. Наймані працівники, роботодавцями яких є суб'єкти підприємницької діяльності, що обрали спрощену систему оподаткування своїх доходів, сплачують внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, та на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття у порядку та розмірах, встановлених законодавством з цих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності відповідно до законодавства здійснюється роботодавцями, які сплачують фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок та придбали спеціальний торговий патент. Усі суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування своїх доходів та використовують найману працю, сплачують внески за найманих працівників на страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, відповідно до Закону «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» на загальних підставах, відносно себе внески сплачуються цими суб'єктами на добровільних засадах».

 

 

Попереднє питання: «На нашем предприятии продолжают работать работники, занятые на роботах с тяжелыми и вредными условиями труда, которые получают льготные пенсии по возрасту в соответствии со Списками 1 и 2. Имеют ли право указанные рабочие работать на рабочих местах с неблагоприятными для здоровья условиями труда и до какого предельного возраста?»

 

Наступне питання: «Як правильно застосовувати статтю 3 Закону про соціальне страхування від нещасного випадку?»