Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

(В. Головченко, працівник АТВТ «Первомайськдизельмаш», Миколаївська область)

З липня 1982 р. по серпень 1989 р. я працював зварником на контактних машинах по зварюванню деталей і вузлів з металу. Чи зараховується цей період роботи до стажу, що дає право на пільгове пенсійне забезпечення за Списками № 1 і № 2?

 

Відповідь

О. ГАРЯЧА, заступник Держав­ного секретаря Міністерства праці та соціальної політики

Відповідно до пункту «б» ст. 13 Закону «Про пенсійне забезпечення» на пільгових умовах мають право на пенсії за віком, незалежно від місця останньої роботи, працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці,— за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів, і за результатами атестації робочих місць: чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше ніж 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців — на зазначених роботах; жінки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше ніж 20 років, з них не менше 10 років — на зазначених роботах. Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, передбаченого ст. 12 цього Закону (чоловіки — 60 років, жінки — 55 років), на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи — жінкам. Призначення пенсій на пільгових умовах здійснюється у суворій відповідності зі Списками виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженими постановою Кабінету Міністрів від 11 березня 1994 р. № 162. Відповідно до Списку № 2 розділу XXXIII «Загальні професії» (позиція 23200000-19756) правом пільгового пенсійного забезпечення користуються електрогазозварники, зайняті на різанні і ручному зварюванні, напівавтоматичних машинах, а також на автоматичних машинах із застосуванням флюсів, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки. Для того, щоб правильно визначити право заявника на пільгову пенсію, йому необхідно звернутися до органів, які призначають пенсію, за місцем проживання з документами, які б підтверджували зайнятість у важких і шкідливих умовах праці у відповідності зі Списками. Питання визначення права призначення пенсії належить до функції органів, які призначають пенсії, тобто до органів Пенсійного фонду України.

 

 

Попереднє питання: «На підприємстві виготовлялися знімні вантажозахоплю-вальні пристрої. З часу виходу нових Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів такі роботи не проводились. Технічна документація, нормативні документи, навчений персонал та технічні можливості є. Чи потрібен спеціальний дозвіл на виготовлення таких пристроїв, і якщо так, то яка процедура його одержання?»

 

Наступне питання: «Працівник нашого підприємства працює ливарником на машинах для лиття під тиском. Відповідно до Списку № І виробництв, робіт, професій, посад і показників ливарники, які працюють на цих машинах, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах. Але при проведенні атестації робочого місця, де ливарник виконує роботу, виявлено, що згідно з існуючими показниками факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу підтверджується право на пільгове пенсійне забезпечення лише по Списку № 2, а в Списку № 2 цієї професії немає. Як бути в такому випадку?»