Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

А. Алістратенко, інженер з технічного нагляду Шосткинського казенного заводу «Імпульс», Сумська область

Підйомники типів АГП-22 і П-183 експлуатуються на нашому підприємстві з 1989 р. і 1994 р., тобто ще до введення в дію Правил будови і безпечної експлуатації підйомників. Підприємство має дозвіл Держнаглядохоронпраці від 23.10.2003 р. на технічний огляд вантажопідіймальних кранів. Проводить його інженер з технічного нагляду. Вказані підйомники мають паспорти заводу-виготівника, але в них відсутні окремі аркуші розділів паспорта, передбачені Правилами. Чи реєструються підйомники в органах Держнаглядохоронпраці і чи може підприємство проводити технічний огляд цих підйомників? Чи правомірно вклеїти відсутні аркуші в паспорти підйомників?

 

Відповідь

П. ПОШКУРЛАТ, начальник відділу по нагляду в будівництві, за підйомними спорудами та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України

Згідно з вимогами чинних Пра¬вил будови і безпечної експлуатації підйомників (далі — Правила) під¬йомники типів АГП-22 та П-183 підлягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці. Технічний огляд підйомників мають право проводити ті підприємства, які отримали дозволи в порядку, встановленому Порядком видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охоро¬ною праці та його територіальними органами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003р. № 1651. Паспорти підйомників, які експлуатуються, мають відповідати вимогам Правил. Рішення щодо доповнення паспортів, виданих заводами-виготів-никами, додатковими розділами приймають посадові особи органів Держнаглядохоронпраці в кожному конкретному випадку окремо.

 

 

Попереднє питання: «До виконання ремонтних робіт на висоті 6 м, повного і часткового опосвідчення вантажопідіймальних машин (кран-балок) вантажопідйомністю до 5 т, керованих з підлоги, залучаються спеціалісти відділу головного механіка підприємства. Чи відповідає це вимогам Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (ДНАОП 0.00-1.03-02)? »

 

Наступне питання: «У коментарях з приводу нещасних випадків невиробничого характеру («Охорона праці», № 9 за 2002 р., с. 55 і № 1 за 2003 р., с. 57) сказано, що комісія із соціального страхування сама з'ясовує обставини та причини нещасного випадку, беручи до уваги пояснення потерпілого, свідчення очевидців, матеріали ДАІ, міліції тощо, і приймає рішення про призначення матеріальної допомоги. Чи має право комісія із соціального страхування вимагати від потерпілого письмового пояснення про одержану травму і чи може комісія відмовити у призначенні матеріальної допомоги, якщо потерпілий відмовляється давати пояснення про одержану травму, заявляючи, що це його особиста справа? »