Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

Н. Василенко, провідний інженер з охорони, праці, Київ

Згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві у разі нещасного випадку комісія зобов'язана протягом трьох діб провести розслідування та оформити відповідні документи. Які дії інженера з охорони праці у випадку, коли керівник потерпілого сповістив про факт нещасного випадку на виробництві через два тижні (потерпілий майже одужав)? Керівник робітника спочатку приховав факт нещасного випадку, але згодом з невідомих причин вирішив його оприлюднити та подати на розслідування.

 

Відповідь

Н. ЄМЕЛЬЯНОВА, заступник начальника управління організації державного нагляду та обліку травматизму Держнаглядохоронпраці України

Відповідно до п. 26 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25.08.2004 р. № 1112 (далі — Порядок) нещасний випадок, про який своєчасно не було повідомлено безпосереднього керівника чи роботодавця потерпілого, розслідується і береться на облік згідно з цим Порядком протягом місяця після надходження заяви потерпілого (незалежно від строку, коли він стався). Щодо керівника потерпілого, який своєчасно не сповістив про факт нещасного випадку, тобто приховав його, то його як особу, яка допустила порушення вимог вищезазначеного Порядку (ст. 108 Порядку), необхідно притягнути до відповідальності за порушення законодавства.

 

 

Попереднє питання: «На нашому підприємстві згідно з п. 9.1.1 Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів призначено особу, відповідальну за справний стан і безпечну експлуатацію котлів, а також у необхідній кількості обслуговуючий персонал (машиністи), які пройшли в установленому порядку навчання і мають посвідчення. Чи правомірні вимоги інспектора Держнаглядохоронпраці, який своїм приписом зобов'язав провести навчання по Правилах будови та безпечної експлуатації котлів чергових приладистів цеху КВПІА, начальника дільниці КВПіА, які обслуговують КВПіА парокотельні (її обслуговують також: слюсарі з ремонту теплоенергетичного устаткування, електромонтери, які не проходять такого навчання)? »

 

Наступне питання: «У зв'язку із залишенням без змін п. 104 нового Переліку робіт з підвищеною небезпекою від 15.02.2005р. чи залишаються чинними вимоги пп. 3.5 і 3.6 ДНАОП 7.1.30-1.02-96 та типових інструкцій з охорони праці за професіями щодо інструктажів, проведення навчання, перевірки знань з питань охорони праці, стажувань (повторних інструктажів кожні три місяці) працівників, зайнятих експлуатацією електро- та газового технологічного обладнання харчоблоків санаторно-курортних закладів (на 1000 посадових місць) і через який термін вищевказані працівники повинні проходити чергові навчання та перевірку знань з питань охорони праці? Чи належать до робіт підвищеної небезпеки роботи з дезінфекції окремих приміщень у санаторно-курортних закладах із застосуванням концентрованих розчинів (хлорного вапна, лізоформіну-3000, пергідролю 33%-ного тощо), в складі яких є шкідливі хімічні речовини 2-3 класів небезпеки? »