Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

С. Морозов, директор приватного підприємства «Інтерресурс», Полтава

Наше підприємство займається діяльністю, пов'язаною із збиранням, переробкою та збутом чорних металів. Крім основної виробничої бази підприємство має 20 філій, розташованих майже в усіх районах області. У зв'язку з введенням в дію постанови Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003р. № 1631 «Про затвердження Порядку видачі дозволів державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами» просимо роз'яснити, чи підлягають експертизі всі філії для одержання дозволу на види діяльності та на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, враховуючи, що система організації та управління охороною праці стосується всього підприємства, а в статуті підприємства зазначено всі філії, бо обладнання підвищеної небезпеки використовується як на основній базі, так і у філіях? Яким чином повинні зазначатись філії у вищевказаному дозволі?

 

Відповідь

В. РОКИТЬКО, старший державний інспектор управління організації державного нагляду у металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України

Відповідно до розділу 2 Методичних рекомендацій щодо розроблення та оформлення висновків експертизи для видачі дозволів Державним комітетом України з нагляду за охороною праці та його територіальними управліннями, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці Vкраїни від 14.04.2004 р. № 99, з метою встановлення спроможності суб'єкта господарювання експлуатувати об'єкти, машини, механізми, устаткування та/або виконувати роботи підвищеної небезпеки, технічний експерт здійснює обстеження безпосередньо кожного виробництва (у Вашому випадку філії), де буде експлуатуватись заявлене устаткування та/або будуть виконуватись заявлені роботи підвищеної небезпеки, щодо відповідності виробничих площадок, технологічного процесу, устаткування, виробничих приміщень вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, перевірку стану колективних та індивідуальних засобів захисту і відомостей щодо їх перевірки, даних про створення безпечних умов праці на заявлені роботи тощо. У заяві для одержання дозволу Вам необхідно надати перелік філій, де будуть виконуватись заявлені роботи та/або експлуатуватись об'єкти підвищеної небезпеки, із зазначенням адреси розташування філій. Перелік філій із зазначеними адресами наводиться безпосередньо у дозволі.

 

 

Попереднє питання: «У листі від 19.02.2002 p. № 20-95a заступника начальника управління загальнообов'язкового державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики на адресу нашого підприємства роз'яснювалось, що п. 2 cm. 34 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України надано право зменшувати на підставі висновку комісії з розслідування до 50% розмір одноразової допомоги потерпілому у разі визнання вини потерпілого у скоєнні нещасного випадку, але не поширив це право на одноразову допомогу, що надається у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві. У листі ж Фонду від 23.06.04 р. № 01-845 зазначено, що виплата одноразової допомоги потерпілому внаслідок ушкодження його здоров'я або його смерті здійснюється з урахуванням розміру її зменшення на підставі висновку комісії з питань охорони праці підприємства. Як правильно розуміти цю трактовку?»

 

Наступне питання: «Відповідно до cm. 13 Закону «Про пенсійне забезпечення» право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими, зі шкідливими і важкими умовами праці за Списками № 1 та № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими Кабінетом Міністрів України. Чи має право на пенсію за віком на пільгових умовах, згідно зі Списком № 2, працівник, якщо за результатами атестації його робочого місця щодо важкості та шкідливості умов праці кількість факторів певних ступенів відхилення від норм не підтверджує право на пенсію за Списком № 1, а в Списку № 2 відповідна посада відсутня? »