Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

В. Дождіков, начальник відділу охорони праці ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», Кривий Ріг

У листі від 19.02.2002 p. № 20-95a заступника начальника управління загальнообов'язкового державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики на адресу нашого підприємства роз'яснювалось, що п. 2 cm. 34 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України надано право зменшувати на підставі висновку комісії з розслідування до 50% розмір одноразової допомоги потерпілому у разі визнання вини потерпілого у скоєнні нещасного випадку, але не поширив це право на одноразову допомогу, що надається у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві. У листі ж Фонду від 23.06.04 р. № 01-845 зазначено, що виплата одноразової допомоги потерпілому внаслідок ушкодження його здоров'я або його смерті здійснюється з урахуванням розміру її зменшення на підставі висновку комісії з питань охорони праці підприємства. Як правильно розуміти цю трактовку?

 

Відповідь

В. ВОРОНА, заступник директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Згідно з частиною першою п. 2 ст. 34 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі — Закон), у разі стійкої втрати професійної працездатності, встановленої МСЕК, Фонд соціального страхування від нещасних випадків проводить одноразову страхову виплату потерпілому, сума якої визначається із розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати потерпілим професійної працездатності, але не вище чотирикратного розміру граничної суми заробітної плати (доходу), з якої справляються внески до Фонду. Відповідно до частини 3 цього пункту, якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров'я настало не тільки з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів з охорони праці, розмір одноразової допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не більш як на 50%. Частиною 7 зазначеної статті Закону передбачено, що у разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання розмір одноразової допомоги його сім'ї повинен бути не меншим за п'ятирічну заробітну плату потерпілого і, крім того, не меншим за однорічний заробіток потерпілого на кожну особу, яка перебувала на його утриманні, а також на його дитину^яка народилася протягом не більш як деся-^ тимісячного строку піспя_смерті потерпілого.__ Отже, Закон передбачає зменшення розміру одноразової допомоги потерпілому на виробництві у разі порушення ним нормативних актів з охорони праці тільки самому потерпілому. На членів сім'ї ця норма Закону не поширюється.

 

 

Попереднє питання: «1. Чи необхідно дипломованому газозварнику проходити навчання в експертно-технічному центрі Держнаглядохоронпраці на право обслуговування балонів з киснем? 2. Чи необхідно електродникам, які експлуатують зварювальні автомати та напівавтомати, а також дипломованим газоелектрозварникам проходити атестацію відповідно до ДНАОП 0.00-1.16-96, якщо вони зайняті в основному та допоміжному виробництвах з виготовлення лужних акумуляторів? 3. Чи необхідно особам, відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, зокрема, механікам, начальникам дільниць проходити навчання та перевірку знань в ЕТЦ Держнаглядохоронпраці, якщо вони один раз на три роки проходять атестацію в комісії підприємства за участі інспектора Держнаглядохоронпраці? (Члени комісії підприємства пройшли навчання та перевірку знань правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, в ЕТЦ Держнаглядохоронпраці). »

 

Наступне питання: «Наше підприємство займається діяльністю, пов'язаною із збиранням, переробкою та збутом чорних металів. Крім основної виробничої бази підприємство має 20 філій, розташованих майже в усіх районах області. У зв'язку з введенням в дію постанови Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003р. № 1631 «Про затвердження Порядку видачі дозволів державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами» просимо роз'яснити, чи підлягають експертизі всі філії для одержання дозволу на види діяльності та на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, враховуючи, що система організації та управління охороною праці стосується всього підприємства, а в статуті підприємства зазначено всі філії, бо обладнання підвищеної небезпеки використовується як на основній базі, так і у філіях? Яким чином повинні зазначатись філії у вищевказаному дозволі?»