Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

В. Євстратов, начальник управління охорони праці консорціуму «УКРБАТ», Луганськ

1. Чи необхідно дипломованому газозварнику проходити навчання в експертно-технічному центрі Держнаглядохоронпраці на право обслуговування балонів з киснем? 2. Чи необхідно електродникам, які експлуатують зварювальні автомати та напівавтомати, а також дипломованим газоелектрозварникам проходити атестацію відповідно до ДНАОП 0.00-1.16-96, якщо вони зайняті в основному та допоміжному виробництвах з виготовлення лужних акумуляторів? 3. Чи необхідно особам, відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, зокрема, механікам, начальникам дільниць проходити навчання та перевірку знань в ЕТЦ Держнаглядохоронпраці, якщо вони один раз на три роки проходять атестацію в комісії підприємства за участі інспектора Держнаглядохоронпраці? (Члени комісії підприємства пройшли навчання та перевірку знань правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, в ЕТЦ Держнаглядохоронпраці).

 

Відповідь

С. БАБЕНКО, головний державний інспектор управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України

1. Дипломованому газозварнику не потрібно додатково проходити навчання в навчальних закладах на право обслуговування балонів з киснем, оскільки в програмі підготовки газозварників є тема «Експлуатація та обслуговування кисневих балонів», але потрібно проходити атестацію відповідно до ДНАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників». 2. Дипломовані зварники (у т. ч. оператори зварювальних установок) проходять атестацію згідно з ДНАОП 0.00-1.16.96 на допуск до виконання робіт зі зварювання об'єктів та обладнання у випадках, коли нормативною документацією передбачено атестацію як засіб забезпечення якості зварювальних робіт. 3. Згідно з п. 2.2.6 Типового положення про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 0.00-4.12-99), посадові особи і спеціалісти, які включені до Переліку посад посадових осіб і зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, але не внесені до Переліку категорій посадових осіб і спеціалістів, навчання яких з питань охорони праці проводиться в навчальних закладах (ДНАОП 0.00-8.01-93), проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт, виконання яких входить до їхніх функціональних обов'язків, до полотку роботи і періодично_один раз натри роки безпосередньо на підприємстві.

 

 

Попереднє питання: «Відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 26 травня 2004 р. № 687, технічні огляди устаткування проводить спеціалізована організація (крім первинного та позачергового, які проводить уповноважена організація). У січні 2004 р. наше підприємство отримало у встановленому на той час порядку дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення технічних оглядів вантажопідіймальних кранів з терміном дії по січень 2007р. Чи скасовує вищезазначена постанова Кабінету Міністрів дозвіл Держнаглядохоронпраці, чи дозвіл чинний до визначеного в ньому терміну? »

 

Наступне питання: «У листі від 19.02.2002 p. № 20-95a заступника начальника управління загальнообов'язкового державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики на адресу нашого підприємства роз'яснювалось, що п. 2 cm. 34 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України надано право зменшувати на підставі висновку комісії з розслідування до 50% розмір одноразової допомоги потерпілому у разі визнання вини потерпілого у скоєнні нещасного випадку, але не поширив це право на одноразову допомогу, що надається у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві. У листі ж Фонду від 23.06.04 р. № 01-845 зазначено, що виплата одноразової допомоги потерпілому внаслідок ушкодження його здоров'я або його смерті здійснюється з урахуванням розміру її зменшення на підставі висновку комісії з питань охорони праці підприємства. Як правильно розуміти цю трактовку?»