Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

Н. Василенко, заступник директора з охорони праці підприємства «Бгостимулятор» ДАК «Укрмедпром», Одеса

Під час роботи на території підприємства з працівником стався нещасний випадок, внаслідок чого він отримав травму. У виданому йому листку непрацездатності було вказано, що нещасний випадок стався на виробництві. Але комісія з розслідування встановила, що причиною нещасного випадку було нездужання потерпілого, а не вплив виробничих факторів (працівник своєчасно пройшов медогляд, навчання й інструктаж з питань охорони праці). За результатами розслідування було складено акт за формою НТ. Але Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві не прийняв до сплати листок непрацездатності, тому що акт складено за формою НТ, і Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності також відмовив в оплаті, посилаючись на запис у листку непрацездатності про те, що нещасний випадок стався на виробництві. Як бути у такому випадку?

 

Відповідь

О. ПОСТОЮК, заступник начальника управління загальнообов 'язкового державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики

Згідно з п. 4 ст. 34 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Фонд соціального страхування від нещасних випадків фінансує всі витрати на лікування потерпілого, якщо внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання він тимчасово втратив працездатність. Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку за встановленою формою Н-1. Враховуючи норму п. 13 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21.08.2001 р. № 1094, у конкретному випадку за висновками роботи комісії з розслідування було складено акт за формою НТ (невиробничий травматизм), тобто матеріальне забезпечення по даному страховому випадку вищеназваним Законом не передбачено. Відповідно до частини третьої ст. 50 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» матеріальне забезпечення по цьому страховому випадку здійснюється Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, та представником застрахованих осіб (профспілкових або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб). Якщо таке розслідування було проведено, то відповідно до п. 3.1.2 Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, затвердженого постановою правлін¬ня Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 09.07.2001 р. № 21, комісія (уповноважений) із соціального страхування повинна використати результати розслідування для з'ясування обставин і причин настання тимчасової непрацездатності. У випадку прийняття рішення про оплату листка непрацездатності протокол із заповненим листком непрацездатності передається до бухгалтерії підприємства. При цьому перші п'ять днів тимчасової непрацездатності будуть оплачуватись за рахунок коштів підприємства, а починаючи з шостого дня непрацездатності — за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Підставою для оплати є правильно заповнений листок непрацездатності. Оскільки у цьому листку позначено зв'язок тимчасової непрацездатності з травмою на виробництві, що не відповідає висновкам комісії, його необхідно переоформити у відповідному органі охорони здоров'я.

 

 

Попереднє питання: «Статтею 17 Закону «Про охорону праці» передбачено, що роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі. Чи допускається приймати на роботу на підприємство водіїв транспортних засобів без попереднього медичного огляду на підставі медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом (форма № 083/о), якщо термін її дії не закінчився? »

 

Наступне питання: «До редакції журналу письмово і по телефону звертаються наші читачі з проханням розповісти, які соціальні послуги та виплати повинні здійснюватися Фондом соціального страхування від нещасних випадків потерпілим на виробництві внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання (особливо інвалідам внаслідок трудового каліцтва).»