Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

Спеціалісти служби охорони праці ВАТ «Південьцемент», Миколаївська область

Відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів підприємствам необхідно отримувати дозвіл на проведення технічного огляду кранів. Чи можна отримати дозвіл тільки на проведення часткового технічного огляду кранів і яку документацію для цього необхідно подати до Держнаглядохоронпраці України?

 

Відповідь

П. ПОШКУРЛАТ, начальник відділу нагляду в будівництві, за підйомними спорудами та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України

Порядок видачі дозволів на право проведення технічних оглядів, передбачених п. 10.3.5 чинних Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, встановлений п. 2.6г Положення про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці України (далі — Положення), затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 04.06.99 р. № 103. Держнаглядохоронпраці листом від 04.11.2002 р. № 08-66/4418 встановив порядок та термін (до 01.12.2003 р.) отримання дозволів на право проведення технічних оглядів (повних, часткових) вантажопідйомних кранів. Видача вказаних дозволів здійснюється Держнаглядохоронпраці в порядку, визначеному Положенням, на підставі експертного висновку експертно-технічного центру Держнаглядохоронпраці та заяви робото¬давця.

 

 

Попереднє питання: «Хто повинен проводити технічний огляд (повний і частковий) вантажопідйомних кранів і машин: спеціалізована організація чи сам роботодавець і де отримується дозвіл на проведення технічних оглядів?»

 

Наступне питання: «У наказі Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 р. № 170 визначено, що чинну раніше Інструкцію про порядок забезпечення робітників і службовців спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (затверджена постановою Державного комітету СРСР по праці -та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 24.05.83 р. № 100/П-9) вважати - такою, що не застосовується на території України, але нічого не сказано про інші типові галузеві норми безплатної видачі засобів індивідуального захисту. Прогну проінформувати, чи діють ще на території України Типові норми, затверджені постановами Державного комітету СРСР по праці та соціальних питан¬нях і Президії ВЦРПС у 1979—1984 pp., та інші діючі раніше норми видачі засобів індивідуального захисту? Чи є відповіді на запитання щодо забезпечення засобами індивідуального захисту, опубліковані в журналі, чинними для адміністрації підприємств та організацій?»