Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

А. Нігрєєв, інженер з охорони праці Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру

Під час проїзду на роботу на автобусі, наданому підприємству згідно з договорсш з автопідприємством, з нашим працівником стався нещасний випадок (при різкому гальмуванні автобуса через непередбачену дорожню перешкоду працівник втратив рівновагу, впав і зламав ногу). Комісія з розслідування якого підприємства повинна розслідувати цей виадок і яким пунктом Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захво¬рювань і аварій на виробництві необхідно керуватися?

 

Відповідь

В. ТОЛМАЧОВ, начальник управління організації державного нагляду та обліку травматизму Держнаглядохоронпраці України

Відповідно до третього абзацу п. 6 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21.08.2001 р. № 1094, нещасні випадки, що сталися під час проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі підприємства або на транспортному засобі іншого під¬приємства, яке надало його згідно з договором (заявкою), за наявності розпорядження роботодавця, за висновками роботи комісії з розслідування визнаються пов'язаними з виробництвом і про них складається акт за формою Н-1. Нещасний випадок, який стався з працівником підприємства під час проїзду на роботу за спеціальним маршрутом, на автобусі, що був наданий автопідприємством відповідно до договору, розслідується та береться на облік роботодавцем підприємства, на якому працює потерпілий. Відповідно до договору відповідальність за безпеку пасажирів під час перевезення несе автопідприємство.

 

 

Попереднє питання: «Під час перевірок правильності безпечної експлуатації ліфтів в житлових будинках, власником яких є наша організація, а технічне обслуговування ліфтів, відповідно до договору, виконує спеціалізована організація, державний інспектор з охорони праці видає нам припис, у якому зроблено запис: «Машинні приміщення не укомплектовані діелектричними килимками і не забезпечені принциповими електричними схемами». Чи правомірні вимоги інспектора і чи можна, враховуючи, що тяжке фінансове становище підприємства не дає змоги укомплектувати більш як 500 машинних приміщень діелектричними килимками, працівникам, які йдуть за викликом виконувати роботу в цих приміщеннях, приносити килимки з собою, а потім забирати їх?»

 

Наступне питання: «У зв'язку з прийняттям Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» до cm. 253 Кодексу законів про працю внесено зміни, якими передбачено, що особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в ус¬тановах, організаціях, незалежно від їх форми власності, виду діяльності та господарювання, або у фізичної особи, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. На госпрозрахунковому підприємстві Калінінської виправної колонії працюють засуджені, які відбувають покарання за злочини. Чи повинно підприємство реєструвати цих осіб у Фонді соціального страхування від нещасних випадків і нараховувати на їхню заробітну плату страхові внески? »